Data publikacji w serwisie:

Staż studencki - obsługa Systemu OK Poznań

W związku z planowanym uruchomieniem Systemu OK Poznań, Urząd Miasta Poznania poszukuje 4 studentek/studentów na staż w Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej.

Proponowany staż umożliwi praktyczne poznanie charakteru pracy w strukturach urzędowych, a także wykonywanie zadań związanych z obsługą Systemu OK Poznań (Osobista Karta Poznańska).

Oferujemy współpracę w terminie marzec - czerwiec br. w oparciu o umowę zlecenie, w wymiarze 80 godz. /mc (19,70 zł/h brutto).

Zakładane lokalizacje stażu: Punkty Obsługi Klienta Os. Piastowskie lub ul. Wszystkich Świętych.

Wymagania:

  • posiadanie statusu studenta co najmniej czwartego semestru na kierunku: prawo, administracja, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia oraz inne pokrewne (preferowany tryb nauki - studia niestacjonarne)
  • dobra znajomość obsługi komputera, gotowość do uczenia się, otwartość na współpracę w zespole, umiejętność aktywnego słuchania, dokładność, samodzielność
  • wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego - do 15 lutego br.

Podstawowe zadania na stażu:

  • zapoznanie się z podstawowymi zasadami pracy administracyjno-biurowej
  • wykonywanie prac kancelaryjnych
  • udział w szkoleniach z zakresu obsługi klienta Systemu OK Poznań
  • obsługa Systemu OK Poznań, w tym m.in. przyjmowanie dokumentów od mieszkańców i ich weryfikacja, wprowadzanie danych, zakładanie indywidualnego konta w systemie informatycznym, drukowanie i wydawanie Karty

Cel stażu:

  • poznanie specyfiki pracy w Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP oraz standardów obsługi klienta
  • rozwój umiejętności interpersonalnych, zwłaszcza tych związanych z obsługą klienta oraz pracą zespołową
  • zdobycie doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej na stanowisku związanym z analizą dokumentów oraz interpretacją przepisów prawa

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami i złożenia on-line swojego CV do 15 lutego br. poprzez stronę https://www.poznan.pl/mim/staz/ (w kolumnie "Zgłoś swoje CV").

Dodatkowe informacje na temat Programu Staży Studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerem telefonu 61 878 55 10.