Data publikacji w serwisie:

Staże w Urzędzie Miasta Poznania

Na studentki i studentów czeka 85 miejsc w 29 biurach i wydziałach Urzędu Miasta Poznania.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

  • posiadanie statusu studentki/studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych,
  • studiowanie preferowanego przez wydział kierunku (wykaz w załączniku),
  • wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego do 1 listopada br. - poniżej w kolumnie "zgłoś swoje CV".

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza obowiązkowo należy zapoznać się z informacjami w załącznikach:

PROGRAM STAŻY STUDENCKICH (regulamin), WYKAZ BIUR I WYDZIAŁÓW (kompetencje i zadania opisane na https://bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/).

W listopadzie prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatkami i kandydatami - odrębnie do każdego wydziału (zdalnie na platformie ZOOM), co oznacza, że można być zaproszonym na kilka rozmów w różnych terminach.

Z osobami, które zakwalifikują się do udziału w Programie będą zawarte umowy zlecenia, w ramach których stażystki i stażyści otrzymają łączne wynagrodzenie w wysokości 4 644 zł brutto. EDYCJA BĘDZIE REALIZOWANA OD 3 GRUDNIA 2021 R. DO 31 MARCA 2022 R.

Szczegółowe informacje: poznan.pl/mim/staz