Dr hab.Łukasz Scheffs

google_scholar_logo

Biogram

Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia licencjackie odbył w zakresie specjalności: administracja europejska, uzupełniające magisterskie w zakresie specjalności: marketing polityczny. Doktorat uzyskał w 2013 roku, a przewód habilitacyjny zakończył z sukcesem w 2020 r. W latach 2008-2009 zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. W latach 2013-2014 pracował w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. W latach 2014-2016 zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie. Od 2016 do 2018 zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. Od 2019 ponownie zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie. Zaangażowany w liczne projekty badawcze, społeczne i konsultacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Inkubatora Umowy Społecznej - Zdecentralizowana Rzeczpospolita. Opiekun Koła Naukowego Psychologii Polityki.

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Scheffs Ł., Doradztwo w polityce. Wykorzystanie wiedzy profesjonalnej w działaniu, Poznań 2019, ss. 165, ISBN 978-83-65817-58-7.
 • Antkowiak P., Scheffs Ł., Teoria i praktyka przywództwa politycznego na przykładzie bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Poznań 2016, ss. 203, ISBN 978-83-62907-95-3.
 • Scheffs Ł., Kolektywizm i indywidualizm. Zachowania wyborcze w Polsce w latach 2001-2011, Poznań 2016, ss. 267, ISBN 978-83-62907-90-8.

Artykuły w języku obcym:

 • Antkowiak P., Ludwicki T., Scheffs Ł., Siuda A., Local government in Poland in the proces of systemic transformation, “Public Policy and Economic Development” 2017, 11(15), ss. 167-180, ISSN 2309-0863.
 • Scheffs Ł., Sulikowska A., Celebritization of Polish politics, and the language of comments and Internet entries. Analysis of selected examples, „Przegląd Politologiczny” 2017, nr 3, ss. 61-74, ISSN 1426-8876.
 • Scheffs Ł., Collectivistic aspects of advocacy advertising, „Public Policy and Economic Development” 2015, nr 4, ss. 83-93, ISSN: 2309-0863.
 • Antkowiak P., Scheffs Ł., The Personalisation of Politics at the Local Level in Poland and Selected Central and Eastern European States: A Contribution to the Research, „Politics in Central Europe. The Journal of the Central European Political Science Association” 2015, Vol. 11, No. 2, pp. 95-108, ISSN 1801-3422.
 • Scheffs Ł., Recht und Gerechtigkeit (PiS) als Protestpartei? Eine kurze politologische Reflexion, in: Legitimation und Protest Gesellschaftliche Unruhe in Polen, Ostdeutschland und anderen Transformationsländern nach 1989, Hrsg. D. Bingen, M. Jarosz, P. O. Loew, Wiesbaden 2012, ss. 70-84, ISBN 978-3-447-06562-7.

Pełny wykaz publikacji.

Nauka

W obszarze jego zainteresowań znajdują się:

 • socjotechniczne aspekty procesów społecznych i politycznych;
 • marketing polityczny, społeczny i ekonomiczny;
 • autoprezentacja i kreowanie wizerunku;
 • zachowania polityczne i wyborcze.

Zaangażowany w takie projekty, jak:

 • Badanie preferencji wyborczych mieszkańców gminy Słubice oraz miasta Gniezna. Współkoordynator projektu 2014.
 • Koordynator badań Jakość życia mieszkańców miasta Gniezna (wraz z analizą zawartości mediów lokalnych) 2014-2016.
 • Koordynator Pogłębionych badań jakościowych mieszkańców Gniezna w zakresie ich oczekiwań 2017-2018. Wybory samorządowe. Gniezno 2018.
 • Autor Ekspertyzy wyborczej. Gniezno 2018.

Dydaktyka

Dydaktyka:

 • ćwiczenia: Socjotechnika;
 • ćwiczenia: Socjotechniki wyborcze;
 • wykłady i ćwiczenia: Marketing terytorialny;
 • ćwiczenia: Marketing instytucji publicznych;
 • ćwiczenia: Sztuka autoprezentacji wystąpień publicznych;
 • ćwiczenia: Autoprezentacja i kreowanie wizerunku;
 • wykłady: Event jako narzędzie promocji.

Nagrody

2016

nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego;

2012-2013

zwiększenie stypendium doktoranckiego dla 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów;

2012-2013

stypendium naukowe dla doktorantów Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

2011-2013

stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów;

2010

nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego;

2009-2013

stypendium doktoranckie;

2008

wyróżnienie Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wyniki w nauce oraz aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego;

2008

wyróżnienie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wyniki w nauce oraz działalność na rzecz społeczności studenckiej;

2008

nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za najlepszą pracę magisterską.

Zainteresowania

Prywatnie fan klasycznego jazzu, dobrej książki, filmu oraz kuchni śródziemnomorskiej.