Prof. dr hab.Zbigniew Czachór

Kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską, profesor

pbn_logo

Biogram

Politolog, prawnik i dziennikarz. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, prawie międzynarodowym publicznym oraz międzynarodowych stosunkach politycznych.  Zatrudniony jest jako profesor w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym to kieruje Zakładem Badań nad Integracją Europejską UAM. Kieruje też i sprawuje opiekę merytoryczną nad studiami podyplomowymi UAM: Podyplomowym Studium Administracji Europejskiej oraz Podyplomowym Studium Zarządzania Projektami i Funduszami UE. Od 1993 r. kierował zarządem Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Od 2011 r. sprawuje obowiązki Stałego Doradcy Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP. W roku 2010 został członkiem-założycielem  Rady Polityki Zagranicznej.

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 • Z. Czachór, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 • Z. Czachór, Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po Traktacie z Maastricht, Wrocław 2004.
 • Z. Czachór, System Europejskiej Współpracy Politycznej w integrowaniu Europy, Toruń 1994.
 • Z. Czachór i M.J. Tomaszyk (red.), Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, Poznań 2009.
 • Z. Czachór, Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, red. z T.Szymczyńskim, Warszawa 2011.
 • Z. Czachór, Ist Polen reif fur die Europaische Union?, Bonn 1998.
 • Z. Czachór (red.), Unia Europejska po Traktacie Nicejskim, Warszawa  2002.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Stosunki międzynarodowe w Europie
 2. Prawo pierwotne i wtórne Unii Europejskiej/Wspólnot Europejskich
 3. Prawo gospodarcze UE
 4. Zarządzanie funduszami i projektami UE
 5. Prawo międzynarodowe publiczne
 6. Procedury skargowe, europejskie i międzynarodowe procedury sądowe i pozasądowe
 7. Dochodzenia roszczeń międzynarodowych/europejskich w ujęciu sądowym i pozasądowym
 8. Prognostyka międzynarodowa/symulacje
 9. Niemcy i stosunki polsko-niemieckie
 10. Zapobieganie nieprawidłowościom, błędom i oszustwom w projektach finansowanych przez UE

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

Pracownia/Zakład Badań nad Integracją Europejską WNPiD UAM, grant Nr N N116 329139, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt pt. „Priorytety prezydencji na przykładzie przygotowań Polski do przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna”

European Academy Berlin, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, kwiecień –  wrzesień 2009 roku. Tytuł projektu: „Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej- doświadczenia partnerów,  propozycje dla Polski”

SGH, Katedra Prawa Europejskiego /udział indywidualny
Tytuł projektu:” Polska Prezydencja 2011: sprawowanie przez państwo urzędu Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej (Prezydencji) – problemy prawne, instytucjonalne i polityczne”

Wniosek o realizację interdyscyplinarnego projektu badawczego o charakterze międzyuczelnianym (AEP-UAM) pt.:  „Bilans pięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pogłębiona analiza uwarunkowań ekonomicznych i politycznych”, Poznań, dnia 27 stycznia 2009

Projekt badawczy i edukacyjny: “How to manage a presidency?”, 14th – 19th April 2009 wspólnie z Europaische Akademie Berlin. Przygotowanie analityczne do polskiej prezydencji w Radzie UE.

Dydaktyka

Zajęcia kursowe w ramach kierunków politologia i stosunki międzynarodowe:

 1. Prawo wspólnotowe/Unii Europejskiej
 2. Integracja europejska
 3. System prawny i dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej
 4. Integracja Polski z Unią Europejską
 5. Prawo gospodarcze UE

W ramach studiów podyplomowych:

 1. Prawo w praktyce zarządzania projektami Unii Europejskiej
 2. Project design. Projekty modelowe, project thinking, kreowanie projektu
 3. Nieprawidłowości, kontrola i monitoring w projektach finansowanych przez UE.

Nagrody

Nagrody/wyróżnienia/sukcesy zawodowe:

 • 2011 r. – Nagroda zespołowa JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej
 • 2010/2011 r. – uczestnik  European Security Round Table
 • 2010 r. – członek założyciel Rady Polityki Zagranicznej
 • 2010 r. – Nagroda indywidualna JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy organizacyjnej
 • 2010 r. – wykładowca Akademii Dyplomatycznej PISM/MSZ
 • 2009 r. – recenzent i konsultant Departamentu Instrumentów
  Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2009 r. – powołanie do Komisji Rektorskiej UAM do spraw Programów Europejskich, włączenie do grupy ekspertów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
 • 2008 r. – wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
 • 2007 r. – opiekun naukowy stypendystów Fundacji Kirkllanda; trener Europejskiej Akademii Samorządowej Poznań/Strasburg
 • 2007 r. – członek założyciel Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • 2006 r. – Wykładowca/trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 2005 r. – Nagroda indywidualna JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej
 • 2005 r. – Wykładowca Collegium Polonicum UAM oraz Europa Universität Viadrina Frankfurt am Oder
 • 2004/2005 – Tutor Akademii „Artes Liberales”
 • 2004 r. – Wykładowca Studium Formacji Katolicko – Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
 • 2004 r. – Nagroda JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
 • 2004 r. – Członek Jury X Poznańskiej Edycji Samorządowego Konkursu nastolatków „8 Wspaniałych” przy Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania
 • 2003 r. – Założyciel Ogólnopolskiej Grupy Badawczej „Prawo i Polityka Unii Europejskiej”
 • 2003 r. – Kierownik Pracowni Badań Integracji Europejskiej
 • 2002 – 2003 r. – udział w pracach Konwentu Europejskiego/ w charakterze eksperta
 • 2002 r. – Doradca ad personam I Zastępcy Ministra Spraw Zagranicznych, Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
 • Kierownik Podyplomowego Studium Administracji Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • 2002 r. – wykładowca Studium Integracji Europejskiej w ramach Autorskiego Uniwersytetu Ludowego im. Ks. Antoniego Ludwiczaka w Żabnie
 • 2001 r. – Nominacja na stanowisko Profesora PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim (Instytut Administracji)
 • 2001 r. – Powołanie do Grupy Studyjnej STANISLAS przy Departamencie Strategii i Planowania Polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • od 2000 r. członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej UAM
 • 1997-2000 r. – Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości
 • 1998 – członek Wojewódzkiego Zespołu Integracji Europejskiej przy Wojewodzie Poznańskim
 • 1998 r. – Senior Fellow w Zentrum fur Europaische Integrationsforschung w Bonn
 • 1997 r. – Nagroda zespołowa JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej
 • 1997 – 1999 r. Członek Komisji Rektorskiej UAM do spraw Promocji Uniwersytetu
 • 1997 r. – Kierownik Podyplomowego Studium Wiedzy o Europie i Integracji   Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • 1997 r. – Powołanie do Rady do Spraw Strategii Informacyjnej przy Przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej
 • 1996-1998 r. – Przewodniczący i Sekretarz Generalny Polskiej Rady Ruchu Europejskiego
 • 1996 – 1999 r. – Ekspert Fundacji Bertelsmanna oraz Forschungsgruppe Europa na Uniwersytecie Monachijskim
 • 1996 – 2004 r.- Stypendysta programu badawczego Unii Europejskiej „Jean Monnet Action Programme”
 • 1994 – 1998 r. – Członek TEAM EUROPE POLAND
 • 1994 r.- Uczestnik serii prestiżowych konferencji międzynarodowych WILTON PARK/ British Foreign Office
 • 1993 r. – Roczny staż w Instytucie Europejskim Bocholt (Niemcy)
 • 1992 – 1997 r. – członek Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego
 • 1987 – 1988 r. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Śpiew
 2. Muzyka
 3. Gry