MgrArtur Nowak

doktorant w Zakładzie Bezpieczeństwa i Obronności WNPiD UAM, ukończył studia magisterskie na kierunku ,,Bezpieczeństwo Narodowe”. Przez dwie kadencje prowadził biura parlamentarzystów, obecnie pracownik samorządowy. Współzałożyciel Studenckiego Koła Naukowego Bastion w PWSZ Konin. Swoje zainteresowania naukowe skupia na tematyce szeroko rozumianych aspektów bezpieczeństwa militarnego. Pasjonat historii wojskowości ze szczególnym uwzględnieniem uzbrojenia XX wieku.

 • Nowak. A., Zdalnie sterowana oraz bezzałogowa broń III Rzeszy, w: R. Kamprowski, M. Skarżyński (red.), Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, UAM Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2019. s.51 - 63.
 • Nowak. A., Średni czterosilnikowy samolot transportowy C–130 Hercules i jego wykorzystanie w Siłach Zbrojnych RP. ,,Zeszyty Naukowe WSKM” (nr 5), Konin 2020. S.122 – 128.
 • Nowak. A., Television and film, as propaganda tools of the Third Reich from 1933 to 1939. ,,Zeszyty Naukowe WSKM” (nr 5), Konin 2020. s.128 – 132.
 • Nowak. A., Witkowska J., Czerwona nawałnica – powstanie i rozwój radzieckich wojsk pancernych w latach 1918 – 1939. ,,Zeszyty Naukowe WSKM” (nr 6), Konin 2020.
 • Nowak. A., Witkowska J., Tożsamość narodowa Syrii i implikacje prowadzące do wybuchu wojny domowej. ,,Zeszyty Naukowe WSKM” (nr 6), Konin 2020.

Zainteresowania naukowe:

 • współczesne systemy uzbrojenia,
 • rozwój Sił Zbrojnych RP po 1989 roku,
 • siły zbrojne państw byłego Układu Warszawskiego,
 • historia (szczególnie w aspekcie ideologicznym oraz militarnym III Rzeszy i ZSRR),
 • polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa,
 • zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy/powiatu/województwa,

Udział w konferencjach naukowych:

 • II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowym: ,,Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia”; Collegium Bobolanum, Warszawa 6 maja 2014, Tytuł wygłoszonego referatu: ,,Zło w imię dobra – przemoc w polityce”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: ,,Społeczeństwo i Gospodarka. Współczesne wyzwania i dylematy”, Konin 5 grudnia 2014, Tytuł wygłoszonego referatu: ,,Przemoc w polityce i bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa”.
 • III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowym: ,,Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia”; Collegium Bobolanum, Warszawa 14 kwietnia 2015, Tytuł wygłoszonego referatu: ,,Poglądy polityczne bądź przynależność partyjna polskim powodem do wykluczenia”.

Zainteresowania pozanaukowe i hobby:

 • urban explorations (eksploracja opuszczonych baz i instalacji wojskowych),
 • real time strategy games,
 • planespotting,
 • strzelectwo rekreacyjne,
 • fotografia.