DrMaciej Magiera

pbn_logo

Biogram

Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa; absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa WNS UAM w Poznaniu; założyciel i opiekun naukowy Koła Naukowego Nauki o Bezpieczeństwie WNPiD UAM; skarbnik Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa narodowego, a dokładniej zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem roli kultury bezpieczeństwa w sektorze publicznym. Podkreśla znaczenie mentalności jako kluczowej determinanty kompleksowego minimalizowania ryzyk.

Łączy teorię z praktyką: ćwiczenia antyterrorystyczne, wyjazdy studyjne, szkolenia itp.

Publikacje

Kultura bezpieczeństwa:

 • M. Magiera, Kultura bezpieczeństwa a kultura strategiczna, w: „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, Polska Akademia Nauk, nr 11/3 (2016);
 • M. Magiera, Modernizacja administracji publicznej z perspektywy obszaru metropolitalnego, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 1/2015;
 • M. Magiera, Postrzeganie bezpieczeństwa a potrzeba mentalnej modernizacji administracji publicznej, „Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne” 2/2015;
 • M. Magiera, The Need to comprehensively Minimise Risk in the States of the Former Soviet Block, „Public Policy and Economic Development” 2/2014;
 • M. Magiera, Kultura bezpieczeństwa imprez masowych w Wielkopolsce. Analiza działań MiejskoWojewódzkiego Sztabu Operacyjnego Euro 2012 w Poznaniu, „Przegląd Politologiczny” 2/2013;
 • M. Magiera, O potrzebie badań kultury bezpieczeństwa z perspektywy sytuacji kryzysowej, „Przegląd Strategiczny” 1/2013

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

  • Kultura bezpieczeństwa w administracji publicznej.
  • Polityka bezpieczeństwa Polski.
  • Zarządzanie kryzysowe w gminie, powiecie i województwie.
  • Procedury postępowania cywili w czasie aktów terrorystycznych.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia  dydaktyczne:

  • Kultura bezpieczeństwa
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Bezpieczeństwo narodowe a wolność jednostki
  • Ochrona osób, mienia i obszarów