Prof. dr hab.Mirosław Skarżyński

Mirosław Skarżyński
profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa i Obronności

pbn_logo

Biogram

Absolwent jednocześnie Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich, specjalność: materiały pędne i smary (prymus, studia ukończył z wyróżnieniem, medalem i nagrodą Ministra Obrony Narodowej) i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ekonomiki i organizacji transportu, specjalność: ekonomika i organizacja transportu lądowego (1985). Studia podyplomowe w zakresie specjalności prawo obrotu gospodarczego ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1989). Stopień doktora nauk wojskowych w specjalności logistyka uzyskał na Wydziale Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (1995), habilitował się w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (2004). Ukończył NATO LOGFASS and PfP Logistics Orientation Course w Centrum Szkolenia Partnerstwa dla Pokoju w Ankarze i NATO Logistics Course w Oficerskiej Szkole Technicznej w Aachen. Brał udział w szkoleniach: w Wojskowej Szkole Logistyki w Aalborgu, Oficerskiej Szkole Logistyki w Garlstedt, Uniwersytecie Obrony Narodowej w Budapeszcie, Wyższej Szkole Wojskowej Administracji i Zarządzania w Montpellier oraz Oficerskiej Szkole Wojsk Lądowych w Dreźnie. Uczestniczył w programie „Partnership for Peace” (High Wycombe, Ryga, Kadaga, Skopje, Ochryd). Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej w stopniu komandora, od 2012 r. jest pracownikiem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Publikacje

Opublikował 290 prac naukowych i popularnonaukowych. Jest współredaktorem naukowym 8 monografii oraz autorem 12 monografii naukowych i współautorem jednej:

monografie autorskie:

 1. Skarżyński M., Gospodarka materiałami pędnymi i smarami w Wojsku Polskim 1918-1980. Analiza porównawcza, WSOWLąd., Poznań 2003
 2. Skarżyński M., Wojny lokalne i konflikty zbrojne po II wojnie światowej. Aspekty naftowe, WSOWLąd., Poznań 2004
 3. Skarżyński M., Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym w okresie I Wojny Światowej, Wyd. Ucz. PWSZ, Kalisz 2013
 4. Skarżyński M., Myśl logistyczna do I wojny światowej, Wyd. Ucz. PWSZ, Kalisz 2014
 5. Skarżyński M., Logistyka stosowana w Europie do wojen napoleońskich, Wyd. Ucz. PWSZ, Kalisz 2015
 6. Skarżyński M., Logistyka amerykańska w wojnach 1775-1902, Wyd. Ucz. PWSZ, Kalisz 2016
 7. Skarżyński M., Logistyka amerykańska w wojnach światowych 1914-1945, Wyd. Ucz. PWSZ, Kalisz 2018
 8. Skarżyński M., Terminale LNG w polityce energetycznej państw nadbałtyckich Unii Europejskiej, Wyd. Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań 2018
 9. Skarżyński M., Logistyka sił zbrojnych USA w konfliktach o niskiej intensywności Grenada 1983 i Panama 1989, Wyd. Nauk. WNPiD, Poznań 2019
 10. Skarżyński M., Terminale LNG a bezpieczeństwo energetyczne państw śródziemnomorskich Unii Europejskiej, Wyd. Fundacja na Rzecz Czystej Energii, FNCE, Poznań 2019
 11. Skarżyński M., Terminale LNG w strategii bezpieczeństwa energetycznego państw atlantyckich i czarnomorskich Unii Europejskiej, Wyd. Fundacja na Rzecz Czystej Energii, FNCE, Poznań 2020
 12. Skarżyński M., Logistyka sił zbrojnych USA w wojnach peryferyjnych Korea 1950-1953 i Wietnam 1965-1973, Wyd. Nauk. Akademii Kaliskiej, Kalisz 2021

monografie współautorskie:

1. Górski P., Płaczek J., Skarżyński M., Sułek M., Wojna a gospodarka. Problemy, myśl, proces przemian, AON, Warszawa 2008

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Logistyka wojskowa
 2. Użycie dronów i robotów w operacjach wojskowych
 3. Bezpieczeństwo energetyczne

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Historia wojskowości i bezpieczeństwa
 2. Logistyka międzynarodowa
 3. Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
 4. Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych
 5. Współczesne uzbrojenie i sprzęt wojsk lądowych
 6. Siły powietrzne i morskie w działaniach wojennych
 7. Seminarium dyplomowe

Nagrody

  • Tytuł: Przodujący Nauczyciel Akademicki Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
  • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej w 2013 r.
  • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej w 2014 r.
  • Nagroda Dziekana WNPiD za działalność naukową  w 2015 r.
  • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej w 2018 r.