Prof. UAM dr hab.Remigiusz Rosicki

Remigiusz Rosicki
remigiusz.rosicki@amu.edu.pl

academia2 logoopi2 amur uam

Biogram

Doktor habilitowany nauk społecznych (prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), jest prawnikiem, politologiem i filozofem. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie: prawa gospodarczego (na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu), administracji europejskiej (na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), odnawialnych źródeł energii (w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu), statystycznej analizy danych w administracji i biznesie (na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu). Kształcił się również w Södertörns Högskola w Sztokholmie (Szwecja). Jego zainteresowania badawcze skupiają się na polityce bezpieczeństwa, polityce kryminalnej, polityce prawa, prawie energetycznym, polityce energetycznej i gospodarce energetycznej, a także na polityce innowacji i metodologii badań naukowych.

Doctor of social science with a habilitation degree (Professor of Adam Mickiewicz University in Poznań), a lawyer, political scientist and philosopher. He also holds post-graduate degrees in: economic law (Poznań University of Economics), European administration (Adam Mickiewicz University in Poznań), renewable energy sources (WSB University in Poznań), statistical analysis of data in administration and business (Poznań University of Economics). He studied at Södertörns Högskola in Stockholm (Sweden). His research interests focus on security policy, criminal policy, legal policy, energy law, energy policy and energy economics, as well as innovation policy and scientific research methodology.

Monografie i artykuły naukowe:

 • ROSICKI Remigiusz (2023), Terrorist Offences under Polish Law, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 1, s. 5-25.
 • ROSICKI Remigiusz (2023), Energy Security of Central and Eastern European Countries, [In:] R. Zięba (eds), Politics and Security of Central and Eastern Europe. Contemporary Challenges, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16419-4_11
 • ROSICKI Remigiusz (2022), State Security and Individual Security as Exemplified by the Recruitment of Secret Collaborators by the Polish Intelligence Service, "Polish Political Science Yearbook," vol. 51, no. 4, https://doi.org/10.15804/ppsy202255
 • ROSICKI Remigiusz (2022), The Substantive Criminal Aspects of the Offence of Simulated Child Pornography under Polish Law, "Applied Cybersecurity & Internet Governance", vol. 1, no. 1, DOI: 10.5604/01.3001.0016.0690
 • ROSICKI Remigiusz (2022), Transformacja energetyczna. Od teorii do polskiego przykładu, "PWN Nauka", no. 2, s. 7-12.
 • ROSICKI Remigiusz (2022), Theoretical and philosophical aspects of special powers of a political community with regard to counter terrorism security, "Przegląd Politologiczny", nr 1, s. 35-53.
 • ROSICKI Remigiusz (2021), Efektywność służb śledczych i specjalnych w zwalczaniu przestępstw w sektorze paliwowym w Polsce, [in:] Rynek energetyczny. Zapobieganie przyczynom przestępczości, /eds./ Wojcieszak Łukasz, Oręziak Bartłomiej, Wielec Marcin, ISW: Warszawa, s. 77-86.
 • ROSICKI Remigiusz (2021), State Security as Exemplified by the Offense of Espionage Under Polish Law, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 3, s. 49-73.
 • ROSICKI Remigiusz (2021), State security and individual security as exemplified by operational surveillance used by the Polish counter-intelligence service, "Przegląd Politologiczny", nr 3, s. 5-23.
 • ROSICKI Remigiusz (2021), State security as exemplified by the fight against terrorism: a choice between the well-being of the individual and the well-being of the community, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", nr 24 (13), s. 404-420.
 • ROSICKI Remigiusz (2020), The geopolitical dimension of gas security in the European Union, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 2, ss. 45-73.
 • ROSICKI Remigiusz (2020), Bezpieczeństwo informacji i bezpieczeństwo energetyczne na przykładzie przestępstw przeciwko ochronie informacji, [w:] R. Koszewski, B. Oręziak, M. Wielec (red.), Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach, IWS, Warszawa, s. 181-203.
 • GÓRSKA Anna, JANKIEWICZ Sławomir, et al. [ROSICKI Remigiusz] (red.) (2019), Rynek energetyczny. Zapobieganie przyczynom przestępczości, IWS, Warszawa.
 • ROSICKI Remigiusz (2019), Political topology of Europe, "Przegląd Politologiczny", nr 4, ss. 71–93.
 • ROSICKI Remigiusz (2019), Energy Transition and Transformation. The World, the European Union and Poland, UAM, Poznań.
 • ROSICKI Remigiusz (2019), US Espionage against Poland in 1970–1989, "Przegląd Politologiczny," nr 1, ss. 189-209.
 • ROSICKI Remigiusz (2018), Kultury energetyczne Unii Europejskiej, UAM, Poznań.
 • ROSICKI Remigiusz (2018), Counter-Terrorist Security: the Example of the Special Powers of the Polish Special Services in the Field of Surveillance of Foreign Nationals, "Przegląd Strategiczny", nr 11, ss. 263-277.
 • ROSICKI Remigiusz (2018), Information security as exemplified by the crime of espionage in the Polish and Swedish criminal law, "Studia Politologiczne", vol. 49, ss. 180-201.
 • ROSICKI Remigiusz (2018), Poland’s electricity market. Forecasts of demand for electricity and of electricity prices, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 1, ss. 141-165.
 • ROSICKI Remigiusz, ROSICKI Grzegorz (2018), Sigurnost snabdevanja Poljske gasom: nova perspektiva energetske bezbednosti, "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa", no. 1 (38), ss. 1300-1314.
 • ROSICKI Remigiusz (2017), Poland’s energy policy: main problems and forecasts, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, no. 2, ss. 59-87.
 • ROSICKI Remigiusz (2017), The Characteristics of the Legal and Institutional Aspects of Local Energy Policy in Poland, “Public Policy and Economic Development”, Issue 11. ss. 203-216.
 • ROSICKI Remigiusz (2017), Clean and dirty energy cultures in the European Union, "Rocznik Integracji Europejskiej", nr 11, ss. 383-398
 • ROSICKI Remigiusz (2017), Energy security cultures in the European Union, "Przegląd Politologiczny", nr 4, ss. 45-60.
 • ROSICKI Remigiusz (2017), Характеристика институционально-правовых аспектов энергетической политики Польши, "International and Security Studies", no. 2, ss. 61-76.
 • ROSICKI Remigiusz (2016), Poland’s internal security as exemplified by the tasks and activities of the Internal Security Agency in the period 2007–2015, „Przegląd Politologiczny”, nr 1, ss. 165-176.
 • ROSICKI Remigiusz (2016), Espionage against Poland in the Documents and Analyses of the Polish Special Services (1944 – 1989) – as Illustrated by the Intelligence Activities of the USA, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1, ss. 167-189.
 • ROSICKI Remigiusz (2016), Energy Cultures in the European Union, „Przegląd Strategiczny”, nr 9, ss. 225-237.
 • ROSICKI Remigiusz (2016), Transmission Easement and Adverse Possession of Transmission Easement in the Polish Law, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, nr 1 (30), ss. 1578-1589.
 • ROSICKI Remigiusz (2015), Poland’s Gas Security, "Przegląd Politologiczny", nr 1, ss. 159-172.
 • ROSICKI Remigiusz (2015), A new prospect of Poland’s gas security, „Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu”, nr 8 (65), ss. 133-148.
 • ROSICKI Remigiusz (2015), Information and anti-terrorist security of Poland. A critical analysis exemplified with the tasks and activity of the Internal Security Agency, „Studia Politologiczne”, vol. 38, ss. 88-105.
 • ROSICKI Remigiusz (2015), The Energy Policy of Poland up to 2050 – a critical analysis „Studia Środkowoeuropejskie”, nr 1, 2015, s. 51-62.
 • ROSICKI Remigiusz (2015), The Institution of Transmission Easement in Poland, [w:] Kwiatkiewicz P, Szczerbowski R. et al. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności, Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii, ss. 339-348.
 • ROSICKI Remigiusz (2014), The protection of internal security and constitutional order as exemplified by the tasks and activity of the Internal Security Agency – a critical analysis of de lege lata and de lege ferenda regulations, „Przegląd Politolologiczny”, no. 3, ss. 107-118.
 • ROSICKI Remigiusz (2014), Information Security as Exemplified by Clandestine Collaboration and Influence Exerted by the Polish Internal Security Agency Officers on Journalists – De Lege Lata and De Lege Ferenda Regulations, „Przegląd Strategiczny”, nr 7, ss. 145-154.
 • ROSICKI Remigiusz (2014), Surveillance and data retention in Poland, „Public Policy and Economic Development”, no. 2, ss. 63-75.
 • ROSICKI Remigiusz (2014), On the political dimension of political science – a few words about political dimension as the final judgment and reasoning, [w:] E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki (red.), W poszukiwaniu polityczności, WNPiDz UAM, Poznań, ss. 71-81.
 • ROSICKI Remigiusz (2014), Uniwersalizm i partykularyzm, [w:] E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki (red.), W poszukiwaniu polityczności, WNPiDz UAM, Poznań, ss. 35-52.
 • ROSICKI Remigiusz, ROSICKI Grzegorz (2014), Biogas, agricultural biogas and biogas plants in Poland – selected statistical and legal aspects, [w:] P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość: Geopolityka – Polska – Świat, FNCE, Poznań, ss. 327-349.
 • ROSICKI Remigiusz, GIELNIK Anna (2014), Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne na przykładzie węgla brunatnego w Polsce, P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość: Geopolityka – Polska – Świat, FNCE, Poznań, s. 467-497.
 • ROSICKI Remigiusz (2013), Transmission easement – selected problems, [w:] P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeństwo energetyczne – surowce kopalne vs alternatywne źródła energii, WSB, Poznań, ss. 245–253.
 • GIELNIK Anna, ROSICKI Remigiusz (2013), Energetyka wiatrowa w Polsce – możliwości rozwoju i zagrożenia, w: P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeństwo energetyczne – surowce kopalne vs alternatywne źródła energii, WSB, Poznań, ss. 191-205.
 • KAŁĄŻNA Klaudia, ROSICKI Remigiusz (2013), O interesie narodowym i racji stanu – rozważania teoretyczne, „Przegląd Politologiczny”, nr 1, ss. 119-128.
 • ROSICKI Remigiusz (2013), Instrumentalisation and Objectification of Human Sexuality, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1, ss. 281-292.
 • ROSICKI Remigiusz (2013), Processes of change in academia – the impact of government and market, „Przegląd Politologiczny”, nr 3, ss. 183–200.
 • ROSICKI Remigiusz (2013), Panoptykon – władza, wiedza i informacja, „Przegląd Naukowo – Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, nr 4, s. 183-200.
 • KAŁĄŻNA Klaudia, ROSICKI Remigiusz (2013), Siła, walka, terytorium, populacja – od nauk przyrodniczych do nauk o polityce, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki 4, Elipsa, Warszawa 2013, ss. 61-79.
 • REWIZORSKI Marek, ROSICKI Remigiusz, OSTANT Witold (2013), Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Warszawa: Difin.
 • ROSICKI Remigiusz (2012), Development of Social Sciences in Dissertations of Immanuel Wallerstein – Implications for the Theory of International Relations, „Przegląd Strategiczny”, nr 2, ss. 157-170.
 • ROSICKI Remigiusz (2012), Rzecz o nepotyzmie i kumoterstwie, „Przegląd Politologiczny”, nr 2, ss. 131-146.
 • ROSICKI Remigiusz, SZEWCZAK Wiktor (2012), O przedmiocie badań politologii. Czy możliwa jest ogólna teoria polityki?, „Studia Polityczne”, nr 29, ss. 37–62.
 • ROSICKI Remigiusz, ROSICKI Grzegorz (2012), Znaczenie gazociągu Nord Stream dla Polski, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 6, ss. 139–156.
 • ROSICKI Remigiusz (2012), Pojęcie i definicje bezpieczeństwa energetycznego, [w:] T. Z. Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej – wizja, czy rzeczywistość?, WSIZiA, Warszawa, ss. 35–66.
 • ROSICKI Remigiusz (2012), Public Sphere and Private Sphere – Masculinity and Femininity, [w:] I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska – Kosman (eds.), Some Issues on Women in Political, Media and Socio-economic Space, WNPiD UAM, Poznań, ss. 9–19.
 • ROSICKI Remigiusz (2010), Reglamentacja działalności gospodarczej w energetyce. Analiza prawno-instytucjonalna, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 3, ss. 113–137.
 • ROSICKI Remigiusz (2010), O pojęciu i istocie bezpieczeństwa, „Przegląd Politologiczny” 2010, nr 3, ss. 23–32.
 • ROSICKI Remigiusz (2010), Chiny i Indie a bezpieczeństwo energetyczne Europy, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 2, ss. 113–120.
 • ROSICKI Remigiusz (2010), Ogólna charakterystyka międzynarodowego prawa ochrony środowiska, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3, ss. 79–104.
 • KAŁĄŻNA Klaudia, ROSICKI Remigiusz (2010), Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Poznań: WSB.

Nauka

Zainteresowania naukowe:

 • polityka gospodarcza
 • polityka energetyczna
 • prawo energetyczne
 • gospodarka energetyczna
 • polityka bezpieczeństwa
 • polityka kryminalna
 • polityka prawa
 • komparatystyka prawna i politologiczna
 • prawo międzynarodowe
 • polityka innowacji
 • metodologia badań naukowych
 • Futurologia i foresight

Dydaktyka

Prowadzone przedmioty:

 • Prawo obronne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 • Przestępstwa korupcyjne
 • Polityka energetyczna i prawo energetyczne
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne
 • Podstawy wiedzy o polityce
 • Warsztat badań jakościowych
 • Projektowanie badań naukowych