MgrDaria Zadrożniak

Biogram

Wyróżniona medalem UAM absolwentka kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, na specjalności nowe media. Obecnie doktorantka w Zakładzie Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Nauka

Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym Journalistic Role Performance Project (second wave) zainicjowanym i koordynowanym przez prof. Claudię Mellado (Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso, Chile) (okres realizacji 2020 - ...).

Obszary zainteresowań naukowych:

  • Analiza zawartości przekazów medialnych
  • Komunikowanie masowe
  • Kultura popularna

Publikacje

  • Zadrożniak D. (2020). Przemiany narodowo-rasowe w kulturze popularnej na przykładzie kina amerykańskiego. W: Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 22, ss. 125-139, DOI:10.14746/r.2020.2.9
  • Zadrożniak, D. (2022), Obraz mniejszości narodowych w kulturze popularnej na przykładzie filmów nagrodzonych Nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii „Najlepszy Film”, com.press, 5(1), s. 102–121. DOI: 10.51480/compress.2022.5-1.393

Nagrody

Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający się udział w życiu Uniwersytetu w 2020 roku.

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

  • Ekologia i ochrona środowiska
  • Muzyka klasyczna
  • Literatura piękna