MgrDenis Halagiera

google_scholar_logo academia2

Biogram

Doktorant Zakładu Komunikacji Społecznej. Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Stypendysta stypendium Rektora UAM dla najlepszych doktorantów. Jego badania koncentrują się wokół problematyki komunikowania masowego, ze szczególnym uwzględnieniem medialnej reprezentacji problemów społecznych.

Publikacje

 • Halagiera, D. (2020). Analiza interakcji użytkowników portalu Facebook z nieprawdziwymi informacjami w dobie pandemii COVID-19. W: Koronawirus wyzwaniem współczesnego społeczeństwa. Media i Komunikacja Społeczna (s. 29-47). Kraków, Polska: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej & Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej.
 • Stępińska, A., Jakubowicz, J., & Halagiera, D. (2020). What Populism is About? Topics in Populist Discourse in Print Media. W: Populist Discourse in the Polish Media (s. 61-80). Poznań, Polska: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
 • Halagiera, D. (2019). Fake news jako nowe (stare) wyzwanie dla świata mediów – portal YouTube w walce z nieprawdziwymi informacjami. W: Kryzysy Współczesnego Świata (s. 91-105). Poznań, Polska: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
 • Halagiera, D. (2019). YouTube content removal criteria – analysis of the removal of an article "Is it worth beating men?" Refleksje, (18), 93-114. https://doi.org/10.14746/r.2018.2.7
 • Halagiera, D. (2018). Product placement w polskich produkcjach w serwisie YouTube jako instrument komunikacji marketingowej. Com.press, (2), 56-74.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Nowe media
 • Media tradycyjne
 • Komunikowanie masowe
 • Analiza zawartości przekazów medialnych
 • Dezinformacja

Kierownictwo/uczestnictwo w projektach badawczych:

 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym Journalistic Role Performance Project (second wave) (okres realizacji 2019-...)
 • Wykonawca w grancie przyznanym w ramach Social Media and Democracy Research Grants pt. SHARENEWS: Predicting the Shareworthiness of 'Real' and 'Fake' News in Europe (okres realizacji 2019-...).
 • Wykonawca w grancie przyznanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Populistyczny dyskurs polityczny w polskiej sferze publicznej (okres realizacji 2018-2019).

Dydaktyka

 • Systemy medialne na świecie
 • Warsztat krytycznej analizy mediów (News Literacy)
 • Komunikacja interkulturowa

Nagrody

Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu.