MgrWeronika Dopierała

Biogram

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, obecnie doktorantka w naukach o komunikacji społecznej i mediach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od marca 2018 do sierpnia 2020 roku specjalistka ds. promocji oraz obsługi mediów społecznościowych w Gabinecie Prezydenta Urzędu Miasta Poznania (Oddział Promocji oraz Biuro Prasowe), członkini redakcji czasopisma naukowego Com.press oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (jestem odpowiedzialna za komunikację Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów w przestrzeni portalu społecznościowego Facebook). Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół procesów zachodzących w sieci. Szczególnie ciekawe są zagadnienia ustanawianiami agendy medialnej oraz znaczenia mediów społecznościowych, jako wciąż rozwijającego się obszaru życia społecznego, szczególnie w kontekście komunikowania lokalnego. W rozprawie doktorskiej skupiam się na ustanawianiu agendy mediów w internecie.

Publikacje

  • WERONIKA DOPIERAŁA, BEATA UŻAROWSKA, Medialny wojeryzm w XXI wieku na przykładzie programu telewizyjnego Gogglebox. Przed telewizorem, w: Kultura popularna i ideologia, pod red. F. Biały, J. Jakubowski | Poznań 2020
  • WERONIKA DOPIERAŁA, SZYMON OSSOWSKI, Polityzacja audycji informacyjnych w Polsce na przykładzie „Wiadomości” TVP i „Faktów” TVN , Com.press 2018, nr 2 (1), s. 4-25.
  • Mania, K., & Dopierała-Kalińska , W. (2022). Relacjonowanie protestów społecznych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 roku w sprawie przesłanek dopuszczających legalną aborcję w Polsce. Analiza porównawcza Faktów TVN, Wiadomościach TVP1 i Wydarzeń Polsatu. Com.Press, 5(2), 36-59. https://doi.org/10.51480/compress.2022.5-2.481
  • Dopierała-Kalińska, W. and Ossowski, S. (2023), "Smart Citizen in Smart City", Lytras, M.D., Housawi, A.A. and Alsaywid, B.S. (Ed.) Smart Cities and Digital Transformation: Empowering Communities, Limitless Innovation, Sustainable Development and the Next Generation, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 85-103. https://doi.org/10.1108/978-1-80455-994-920231005

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

zawartość mediów, ustanawianie agendy, media w internecie, informacja w sieci, media lokalne, mediatyzacja, komunikowanie lokalne

Projekty:

  • Koderka podczas badania zawartości programów telewizyjnych realizowanego przez zespół badaczy z WNPID skupionych wokół systemu CAST (cast.info.pl) na zlecenie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, 2020
  • Koderka podczas badania programu telewizyjnego TVP 2 prowadzonego w ramach Badania empirycznego ogólnokrajowych programów Telewizji Polskiej S. A. przeprowadzonego między Skarbem Państwa – Biurem KRRIT a konsorcjum trzech uniwersytetów: UW, UJ i UAM, Poznań 2015-2016

Dydaktyka

  • Public relations, Stosunki międzynarodowe, III rok lic. UAM
  • Skuteczna komunikacja marketingowa, Politologia, II rok SUM, UAM

Nagrody

  • Wyróżnienie w konkursie prac dyplomowych na WNPiD (praca licencjacka pt. „Polityzacja telewizji w Polsce po wyborach w 2015 roku. Analiza porównawcza wybranych audycji informacyjnych”), Poznań 2017
  • Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu w 2019 roku.