Prof. UAM dr hab.Paweł Stachowiak

pbn_logo

Biogram

Historyk i politolog. Adiunkt na  Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Urodzony w Krotoszynie 16.05.1965. Ukończył LO im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. Absolwent Wydziału Historycznego UAM. Pracę magisterską pod tytułem Społeczeństwo Wielkopolski wobec wojny prusko – francuskiej 1870-71, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. A.Czubińskiego, obronił w 1988 roku. Pracę doktorską pod tytułem: Obóz narodowy wobec religii i Kościoła w latach 1886-1927, której promotorem był prof. dr hab. K.Robakowski w roku 1997.

Publikacje

1. Kościół wobec pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa. O niektórych strategiach i celach „kościelnej polityki pamięci”, W: „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2009, nr 3.
2. Kościół katolicki wobec pamięci zbiorowej Polaków. Ciągłość i zmiana, W: „Przegląd Politologiczny”, 2012, nr
3. Katolicyzm w kulturze politycznej II i III RP, W: Dwa Dwudziestolecia. Państwo, społeczeństwo, geopolityka, pod red. P.Hausera i W.Mazurczaka, Poznań 2010.
4. Wątki totalitarne w najnowszej historii Polski. Zarys problematyki badawczej, W: „Przegląd Politologiczny”, 2005, nr 4.
5. Stosunki państwo – Kościół w Polsce po r. 1989. Zarys relacji instytucjonalnych, W: Idee – instytucje – demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej, Toruń 2006.
6. P.Stachowiak, U źródeł katolicyzmu endeckiego. Obóz narodowy wobec religii i Kościoła katolickiego , Poznań 1999.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

1. Najnowsza historia polityczna Polski.
2. Problematyka wyznaniowa we współczesnej Polsce.
3. Problemy pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego i polityka pamięci (historyczna)

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

Projekt badawczy: Dwa Dwudziestolecia. Państwo, społeczeństwo, geopolityka.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Najnowsza historia polityczna Polski
  • Historia Polski XX w.
  • Historia Polski
  • Najnowsza Historia Polityczna
  • Historia a polityka w Polsce współczesnej. Polskie spory wokół historii najnowszej

Zainteresowania

1. Muzyka dawna
2. Wędrówki górskie