MgrAdam Jankowiak

Biogram

Absolwent zarządzania państwem i politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej UAM, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji oraz w Zakładzie Polityki Społecznej i Ekonomicznej WNPiD. Uczestnik wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.