DrMagdalena Kacperska

Biogram

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, specjalność marketing polityczny.

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół aspektów społeczno-ekonomicznych życia w Polsce oraz Unii Europejskiej, głównie rynek pracy oraz sytuacja kobiet w tym aspekcie i ich rola w gospodarce (w biznesie i w domu). Ponadto zajmuję się analizą kryzysów gospodarczych i możliwościami łagodzenia ich skutków.

Rozprawa doktorska poświęcona była problematyce rynku pracy w kontekście przystąpienia do struktur zjednoczonej Europy. Autorka licznych publikacji na tematy ekonomiczne zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Publikacje

 • Liberalizm czy interwencjonizm? Recepta na kryzys, [w:] „Przegląd Politologiczny” nr 2/2010, Poznań 2010, s. 145 – 160.
 • Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, [w:] „Przegląd Politologiczny” nr 2/2011, Poznań 2011, s. 179 – 188.
 • Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pracy w Polsce w okresie przedakcesyjnym, [w:] Współczesne wyzwania Unii Europejskiej w świetle polityki wschodniej, praca zbiorowa pod redakcją K. Hajdera, Poznań 2008, s. 55 – 68.
 • The Most Important Legal and Institutional Changes in Social Policy and Employment Due to Polish Membership of the European Union, [w:] The 2004 Enlargement’s Influence on the Labor Market in the European Union, praca zbiorowa pod redakcją J. Babiaka, Poznań 2007, s. 67 – 75.
 • The situation of woman in the labour market in Poland, [w:] The participation of women in the media and in the politics – an international dimension, praca zbiorowa pod redakcją Iwetty Andruszkiewicz i Aliny Balczyńskiej – Kosman, Poznań 2010, s. 53 – 61.
 • The Maastricht Convergence Criteria and the Labour Market in the Time of Crisis, [w:] “Studies of economic and social processes. Europe and the world at the beginning of the XXI century”, WWSSE Środa Wlkp 2011.
 • The crisis in the euro zone. Isolation and deepening of integration?, [w:] “Studies of economic and social processes. Europe and the world at the beginning of the XXI century”, WWSSE Środa Wlkp 2012.
 • A woman in business. Analysis of the situation of women working professionally on the labour market in Poland – possibilities and adversity on the example of Mrs. Dorothy Jezierskiej, [w:] Political and economic activity of women, praca zbiorowa pod redakcją Iwetty Andruszkiewicz, Poznań 2013.
 • Teoretyczne aspekty rynku pracy, Poznań 2008, ss. 90.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Kryzysy gospodarcze – geneza, przebieg, scenariusze wyjścia
 2. Myśl ekonomiczna i jej znaczenie dla współczesnej gospodarki
 3. Unia Europejska (finanse, budżet, polityka strukturalna, polityka rynku pracy, wspólna polityka handlowa)
 4. Główne problemy społeczno-ekonomiczne (wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy w Polsce i na świecie)
 5. Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej
 6. System edukacji w Polsce i wybranych krajach UE
 7. Programy gospodarcze w programach partii politycznych
 8. Informacja ekonomiczna w mediach

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Ekonomia
 2. Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw
 3. Wielkie kryzysy gospodarcze – ścieżka e-learningowa

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Dobry film
 2. Muzyka
 3. Wspólne podróżowanie