Prof. UAM dr hab.Jarosław Jańczak

pbn_logo

Biogram

Jestem politologiem, europeistą, badaczem granic. Od roku, profesorem UAM w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyk granic i pograniczy w kontekście procesów integracji europejskiej. W szczególności dotyczą one zjawiska debordering i rebordering, zarządzania transgranicznego (cross-border governance), integracji europejskiej w mikroperspektywie oraz współpracy transgranicznej w Europie. Swoje badania koncentruję na granicznych miastach bliźniaczych (border twin towns) oraz granicach zewnętrznych Unii Europejskiej.

W roku 2015 uzyskałem stopnia doktora habilitowanego przedstawiając cykl publikacji zatytułowany „Współpraca transgraniczna na poziomie lokalnym. Graniczne miasta bliźniacze w Europie”. Jestem autorem ponad stu trzydziestu prac naukowych, uczestnikiem podobnej ilości konferencji naukowych.

Od lat wykładam także na Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, jestem stypendystą (research fellow/visiting professor) Uniwersytetu w Stasburgu (Francja), Uniwersytetu Carlton (Ottawa, Kanada), Universytetu Hokkaido (Sapporo, Japonia). Dodatkowo odbywałem wizyty i staże badawcze oraz wykładałem na uniwersyteteach w Europie, Azji i Ameryce Północnej: University of Turku (Finlandia), Sophia University (Tokio, Japonia), Odessa I. I. Mechnikov National University (Ukraina), National Chengchi University (Tajpej, Taiwan), National Taipei University (Taiwan), National Taiwan University (Tajpej, Taiwan), University of Girona (Hiszpania), Texas A&M University (College Station, USA), Dalhousie University (Halifax, Kanada), Eötvös Loránd University (Budapeszt, Węgry), University of Iceland (Rejkiawik, Islandia), University of Bergen (Norwegia), Berlin School of Economics and Law (Niemcy), Angel Kanchev University of Ruse (Bulgaria), Södertörn University (Sztokholm, Szwecja), University of Jyväskylä (Finlandia), Charles University (Praga, Czechy), Bilgi University (Stambuł, Turcja).

Więcej informacji: http://www.jaroslawjanczak.eu.

Publikacje

Wybrane publikacje:

 1. Jarosław Jańczak, 2020, The European Council and the Borders of Integration Project. Formation of the European Union’s External Activities in the Context of Political Challenges, “Міжнародні та політичні дослідження / International and Political Studies”, Vol. 33, s. 91-105. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2304-1439.2020.33.207028 ISSN 2707-5206.
 2. Jarosław Jańczak, 2020, Re-bordering in the EU under Covid-19 in the First Half of 2020: A Lesson for Northeast Asia?, “Eurasia Border Review”, Vol. 11, s. 2-16. DOI: 10.14943/ebr.11.2 ISSN 1884-9466.
 3. Jarosław Jańczak, 2020, The German-Polish border, re-bordering and the pandemic: centers vs. peripheries?, [w:] Grenzen und Ordnungen in Bewegung in Zeiten der Corona-Krise. Analysen zu Region und Gesellschaft, Peter Ulrich, Norbert Cyrus und Anne Pilhofer (red.), „Working Paper Series B/ORDERS IN MOTION“, No. 8, s. 17-19. Doi:10.11584/B-ORDERS.8 ISSN 2569-6025.
 4. Jarosław Jańczak, 2020, Granice w teoriach integracji europejskiej – granice jako „laboratoria integracji”, [w:] Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon, Elżbieta Opiłowska, Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Zbigniew Kurcz, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak (red.), Warszawa: Scholar, pp. 166-172. ISBN 978-83-65390-61-5.

Pełny wykaz publikacji.

Nauka

 1. Współpraca transgraniczna
 2. Cross-border governance
 3. Graniczne miasta bliźniacze
 4. Integracja europejska
 5. Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej

Kierowanie/uczestnictwo w wybranych projektach badawczych: dowiedz się więcej.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Bases of organisation and management (International Relations, BA)
 2. Common Foreign and Security Policy. Northern and Eastern Dimensions of the European Union (AMU-PIE exchange students)
 3. Critical Issues in the Borderlands (International Relations, MA)
 4. EU projects creation and management, (International Relations, MA)
 5. European Borders and Cross-Border Cooperation in Comparative Perspective (International Relations, MA)
 6. Innovative Project Design and Management (Journalism and Social Communication, MA)
 7. Integracja europejska (Politologia, BA)
 8. Legal and financial instruments of the EU for CBC (International Relations, MA)
 9. Procesowe podejście do zarządzania projektami (Bezpieczeństwo Narodowe, BA, MA)
 10. Project manager - z certyfikatem (Politologia, MA)
 11. Regional and European Integration in Northern Europe (AMU-PIE exchange students)
 12. Stosunki UE z otoczeniem zewnętrznym, (Bezpieczeństwo Narodowe, BA, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna BA)
 13. Zarządzanie projektami strukturalnymi UE (Zarządzanie państwem, BA)
 14. Zarządzanie projektem (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, MA)

Nagrody

 1. 2020 Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy organizacyjnej.
 2. 2018, Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za działalność naukową i organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Wydziału w roku akademickim 2017/2018
 3. 2018 Nagroda zespołowa III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy organizacyjnej.
 4. 2016 Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej.
 5. 2014, Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Wydziału w roku akademickim 2013/2014.
 6. 2011, Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za działalność naukową i organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Wydziału w roku akademickim 2010/2011.
 7. 2010, Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za działalność organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej wydziału w roku akademickim 2009/2010.
 8. 2009, Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za działalność dydaktyczną w roku akademickim 2008/2009.