MgrMagdalena Bogucewicz

google_scholar_logo

Biogram

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz turystyki międzynarodowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Stypendystka wymiany międzyuczelnianej na Uniwersytecie w Lublanie. Obecnie doktorantka w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych WNPiD

Publikacje

  • Bogucewicz M. (2021) Consequences of the migration crisis in Serbia and human rights: current situation and prospects, w: Eastern Review, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (in-press).
  • Stelmach M. (2014) Antyamerykanizm jako istotny element Arabskiej Wiosny, w: Przegląd Politologiczny, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, nr 1/2014.
  • Stelmach M. (2013) Stosunki polsko-ukraińskie: od pomarańczowej rewolucji do EURO 2012, w: Studiencki Naukowi Studij, Mołodiżnij Naukowij Żurnal, wipusk 3(34).
  • Karpińska A., Podciechowska K., Stelmach M. (2010) Zainteresowanie tańcem jako formą aktywności fizycznej wśród młodzieży poznańskich szkół średnich, w: Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych, red. Siwiński W., Tauber R., Mucha-Szajek E., Poznań

Nauka

Obszar zainteresowań naukowych:

  • Organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie
  • Polityczne i humanitarne aspekty kryzysu migracyjnego
  • Antyamerykanizm