DrRafał Wiśniewski

Biogram

Doktor, adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicznych, kierownik studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, sekretarz Wydziałowej Grupy Badawczej Centrum News Literacy UAM, uczestnik projektu EISIPS (Eurasian Insights: Strengthening Indo-Pacific Studies in Europe) realizowanego w ramach grantu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ KA203 (http://eisips.eu/). Współtwórca i redaktor czasopisma naukowego R/evolutions: Global Trends & Regional Issues (http://revjournal.org/).

Członek Kapituły Nagród Naukowych Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych (na lata 2020-2026). Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych (kadencja 2020-2026).

Uczestnik American-German-Polish Tripartite Young Leaders Study Group on the Future of Europe 2011-2013, lider grupy roboczej młodych liderów: ,,Which states will dominate global economic and political arena 10 years from now? - An attempt at prognosis".

Publikacje

  Monografie:

  • Beyond Europe Reconnecting Eurasia, T. Wallas, A. Stelmach, R. Wiśniewski (eds.), Logos, Berlin, 2019, ISBN 978-3-8325-4993-0

  Artykuły:

  • Military-technical cooperation between the Russian Federation and the People’s Republic of China – drivers and perspectives of future evolution, Copernicus Journal of Political Studies, nr 1/2019.
  • R.Wiśniewski, A. Filipiak, The origins and consequences of news media’s securitization – introducing the concept of news security, Przegląd Zachodni, nr 1/2020.
  • ,Polish strategic analyses – review of 2017 Publications, ,Przegląd Strategiczny, nr 11, 2018.
  • Strategic environment of East Asia in 2017–18 analysis of key trends and issues, Przegląd Strategiczny, Nr 11, 2018.
  • V.-K. Brazova, R. Wiśniewski System Thinking in the Czech and Polish Strategic Documents, Obrana a Strategie, 2/2017.
  • Międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa Azji Wschodniej w 2016 roku. Zasadnicze determinanty i kierunki ewolucji, Przegląd Strategiczny, nr 10/2017.
  • Polskie analizy strategiczne – przegląd 2016 roku, Przegląd Strategiczny, nr 10/2017.
  • NATO-Russia Balance of Deterrence in East-Central Europe, Yearbook of the Institute of East-Central Europe, Vol. 15, nr 2/2017.
  • Military-Industrial aspects of Turkish defence policy, Rocznik Integracji Europejskiej, nr 9/2015,
  • R. Wiśniewski, B. Hensarling,,  Power in 2025: A Global Ranking, R/evolutions: Global Trends & Regional Issues, nr 1/2015.

  Rozdziały w monografiach:

  • Chinese vision of international order – implications for Central Asia, w: Beyond Europe Reconnecting Eurasia, T. Wallas, A. Stelmach, R. Wiśniewski (eds.), Logos, Berlin, 2019.
  • Chiny a alternatywna wizja ładu międzynarodowego, w: Przyszłość międzynarodowego ładu liberalnego i rola Europy, red. W. Kostecki, B. E. Nowak, K. Smogorzewski, Akademia Biznesu i Finansów Vistula, Warszawa 2019.
  • EU-NATO Cooperation in Countering Hybrid Threats: Comparing Capabilities and Defining Roles, w: Security Beyond the State. The EU in an Age of Transformation, C. Morsut, D. Irrera (eds.), Barbara Budrich Publishers, Opladen 2018.

Nauka

Zainteresowania badawcze:

 • stosunki międzynarodowe w regionie Indo-Pacyfiku;
 • przemysł obronny;
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej, Indii, Japonii;
 • bezpieczeństwo międzynarodowe;
 • rywalizacja mocarstw;
 • strategie wojskowe.

Projekty badawcze:

 • Wykonawca w projektcie badawczym: Eurasian Insights: Strengthening Indo-Pacific Studies in Europe, realizowanego w ramach grantu Unii Europejskiej 2019-1-PL01-KA203-065644 Cooperation for innovation and the exchange of good practices Erasmus+ KA203 - Strategic Partnerships for higher education (http://eisips.eu/).
 • Wykonawca w  projekcie zespołowym finansowanym ze środków Rektora UAM: Polityki zdrowotne w dobie pandemii COVID-19: od współpracy do rywalizacji międzynarodowej (2020-2021).
 • Wykonawca w  projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki: „Unia Europejska wobec Azji Środkowej - uwarunkowania regionalne i międzynarodowe” 2014/15/B/HS5/01591.
 • Wykonawca w projekcie badawczym: ,,Civil Security as a Part of the Security System in the Czech Republic and Poland - Theoretical Conceptualization and the Assessment of Similarities and Differences in a Broader European Context", realizowanym w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu polsko-czeskiej wymiany osobowej w latach 2013-2014.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Introduction to International Relations
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
 • International Relations
 • News and Security