Prof. UAM dr hab.Alina Balczyńska-Kosman

pbn_logo

Biogram

Politolożka i medioznawczyni, profesor UAM, dr hab., zatrudniona  w Zakładzie Systemów Medialnych i Prawa Prasowego. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Autorka szeregu publikacji w dziedzinie mediów masowych, działalności  politycznej i medialnej kobiet oraz języka polityki. Ekspertka z zakresu aktywności dziennikarskiej kobiet i polityki równości. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce otrzymała na podstawie rozprawy doktorskiej p.t. „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie organów państwowych, jako element układu komunikacyjnego”.  W 2019 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie  nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na podstawie  osiągnięcia naukowego, obejmującego monografię i cykl artkułów p.t. „Społeczno-polityczne uwarunkowania partycypacji równościowej kobiet w systemach medialnych”. W ramach działalności naukowej uczestniczyła m.in. w projektach badawczych poświęconych prasie dawnej i współczesnej oraz wielopasmowości polskiego feminizmu. W 2015 r. wzięła udział w międzynarodowym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej p.t. „UAM – ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku” .

Publikacje

 • A. Balczyńska-Kosman, Instytucje regulujące radiofonię i telewizję a europejskie standardy  demokratyczne, „Przegląd Politologiczny” Poznań 2007 , Nr 3.
 • A. Balczyńska-Kosman , Język polityki jako jeden z elementów konstytuujących europejski dyskurs publiczny, w: 50 lat i co dalej? Europa i Unia Europejska między integracją a atomizacją, red. Z. Czachór, Poznań 2007.
 • A. Balczyńska-Kosman, The Participation of Women in the Media and in Politics – an International Dimension, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2010.
 • Media w życiu publicznym – wybrane aspekty, red. A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2010.
 • A. Balczyńska-Kosman, Udział kobiet w mediach a problematyka stereotypów płci, „Przegląd Politologiczny” Poznań 2011, Nr 2.
 • A. Balczyńska-Kosman, Some Issue on Women in Political, Media and Socio – Economic Space, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2012.
 • A. Balczyńska-Kosman, Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, red. A. Balczyńska-Kosman, I. Andruszkiewicz, J. Kałużna, E. Kania, Poznań 2012.
 • A. Balczyńska-Kosman, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym – z historii projektów regulacji sektora audiowizualnego w Polsce, w: Polityka medialna w Polsce. Bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji, red. M. Barańska, A. Balczyńska-Kosman, M. Balcerek, K. Duda, Poznań 2015.
 • A. Balczyńska-Kosman, Oblicza partycypacji kobiet w systemach medialnych i w zawodzie dziennikarskim – wymiar europejski, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, Poznań 2016, Nr 3.
 • A. Balczyńska-Kosman, Women`s activities in media on the example of the Visegrad Group, w: Women`s role and their participation in public life of the Visegrad Countries, red. M. Musiał-Karg, E. Lesiwicz, Poznań-Usti nad Labem 2016.
 • A. Balczyńska-Kosman, Gender equality in the policies of media organisations – selected issues, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, Poznań 2017, Nr 4.
 • A. Balczyńska-Kosman, Europejski Instytut do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn w Wilnie, w: Na obrzeżach polityki, (red.) M. Kosman, Poznań 2017, cz.11.
 • A. Balczyńska-Kosman, Wielowymiarowość partycypacji kobiet w systemach medialnych a polityka  równości, Poznań 2017.
 • A. Balczyńska-Kosman, Wielowymiarowy obraz zmian aktywności kobiet w mediach. Perspektywa europejska, w : Kobiety w ponadpaństwowych przestrzeniach publicznych, red. N. Lubik- Reczek, Toruń 2020.
 • A. Balczyńska-Kosman,Contemporary Picture of Changes in Women`s Media Activity – Selected European Aspects, w: “Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal”, Brno 2020, Nr 1.
 • A. Balczyńska-Kosman,The Fourth Power? Women in Media and in the Journalistic Profession – Equality Contexts, “Media Biznes Kultura”, Gdańsk 2020, z. 2 (9).
 • A. Balczyńska- Kosman, Retoryka polityczna w Polsce – medialny obraz języka polityki w procesach komunikowania. Perspektywa płci, w: Społeczeństwo, władza, prawo – między nienawiścią a inkluzją społeczną, red. B. Orłowska, A. Szczerba-Zawada, Gorzów Wielkopolski 2020.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Media i  procesy komunikowania masowego
 2. Polityka medialna i instytucje regulujące radiofonię i telewizję
 3. Aktywność polityczna i medialna kobiet
 4. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Unii Europejskiej
 5. Język polityki

Udział w charakterze ekspertki w projekcie „Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” (EUincSo) realizowanym przez Akademię im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2018.

Udział w projekcie „Nauka przez praktykę! Studia dualne na kierunku Zarządzanie Państwem” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,WNiD UAM, Poznań, październik 2019 - styczeń 2020.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Komunikowanie polityczne
  • Wstęp do nauki o państwie i prawie
  • Podstawy wiedzy o państwie i prawie
  • Seminarium magisterskie

Nagrody

Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otrzymana w 2018 r. za działalność naukową.

Nagroda motywacyjna Rektora UAM w 2017 r. za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w 2016 roku.

Nagroda motywacyjna Rektora UAM w 2018 r. za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w 2017 roku.

Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa za działalność organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej w 2013 roku.

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Podróże
 2. Literatura i film