Prof. UAM dr hab.Artur Lipiński

google_scholar_logoacademia2

Biogram

Doktor habilitowany z zakresie nauk o polityce i administracji (2018). Obecnie pełni stanowisko profesora UAM w Zakładzie Teorii Polityki na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest także kierownikiem polskiego zespołu w ramach konsorcjum Horyzont 2020 DEMOS “Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe" (https://demos-h2020.eu). W 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, zaś w latach 2009-2010 odbył roczny staż post-doktorski w ramach projektu Kolleg-Forschergruppen „Transformative Power of Europe” w Otto Suhr Institut, Freie Universität w Berlinie.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zjawisku populizmu, polskiej polityce partyjnej, dyskursywnych mechanizmach konstruowania tożsamości, a także wybranych problemach konstruowania pamięci zbiorowej.

Autor monografii dotyczącej prawicy na polskiej scenie politycznej oraz artykułów publikowanych na łamach polskich i międzynarodowych czasopism, m. in. „Problems of Post-Communism”, „Journalism Studies”  „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, „Przegląd Politologiczny”, „Studia Polityczne”. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od niedawna fan redukcjonizmu (zwłaszcza w muzyce).

Publikacje

Wybrane publikacje:

 • 2021, Poland: ‘If we don't elect the President, the country will plunge into chaos’, w: Populism and the Politicization of the COVID-19 Crisis in Europe, G. Bobba, N. Hubé (Red.), Palgrave (publikacja w druku).
 • 2020, Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia, A.  Stępińska, A. Lipiński (Red.), Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
 • 2020, Constructing “the other” as a populist communication strategy. The case of the “refugee crisis” in the discourse of the Polish press, w: Populist Discourse in the Polish Media, A. Stępińska (red.), Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, s. 155-180.
 • 2019, Politicians’ Perceptions of Populism and the Media: A Cross-National Study Based on Semi-Structured Interviews, w: Communicating Populism Comparing Actor Perceptions, Media Coverage, and Effects on Citizens in Europe, C. ReinemannJ. StanyerT. AalbergF. EsserC. H. de Vreese (Red.), Routledge (współautor wraz z: S . Salgado, J. Stanyer, G. Hajzer, D. N. Hopmann, B. Kalsnes, G. Legnante, A. Lipiński, N. Merkovity, S. Papathanassopoulos, K. B. Sanders).
 • 2019, Polish Right-Wing Populism in the Era of Social Media. The Unexpected Careers of Paweł Kukiz and Janusz Korwin-Mikke. „Problems of Post-communism” Vol. 66, Nr 1, s. 71-82 (współautor wraz z: Agnieszka Stępińska).
 • 2019, The 2015 Parliamentary Election in Poland: A Political Déjà vu, w: Mediated Campaigns and Populism in Europe, S. Salgado (Red.), Palgrave, s. 143-164 (wraz z A. Stępińska, K. Adamczewska).
 • 2019, Banalny antykomunizm i podział postkomunistyczny. Konstruowanie pamięci zbiorowej w polskim dyskursie politycznym. “Studia Polityczne” T. 47, Nr 2, s. 51-74.
 • 2017,  Legitymizacja władzy w perspektywie dyskursywnej. Ujęcie Theo van Leeuvena, „Studia Polityczne", T. 45, Nr 1, s. 225-241.
 • 2017, Podział lewica-prawica w perspektywie konstruktywistycznej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", Nr 2, s. 143-166.
 • 2017, Poland: A Fourth Wave of Populism? (w:) Populist Political Communication in Europe, red. T. Aalberg, F, Esser, C. Reinmann, J. Strömbäck, C. de Vreese, Routledge, s. 311-325.  (wraz z A. Stępińska, A. Hess, D. Piontek D.).
 • 2017, Qualitative approaches in populist research, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne", T. 56, s. 244-256

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

1. Polska polityka partyjna

2. Prawica na polskiej scenie politycznej

3. Zjawisko populizmu

4. Analiza dyskursu politycznego

5. Tożsamość polityczna oraz pamięć zbiorowa

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

Obecnie jest kierownikiem polskiego zespołu w ramach konsorcjum Horyzont 2020 DEMOS “Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe" (https://demos-h2020.eu), który bada komunikacyjne, instytucjonalne i prawne wymiary funkcjonowania populizmu w piętnastu krajach europejskich oraz ich wpływ na społeczeństwa tych krajów. W latach 2014-2018 był członkiem COST Action “Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Me- diated Political Populism for Democracy”. Ponadto w latach 2011-2012 współtworzył polski zespół w ramach projektu MEDIVA “Media for Diversity and Migrant Integration. Consolidating Knowledge and Assessing Media Practices across the EU”, koordynowanego przez Robert Schuman Centre For Advanced Studies w European University Institute we Florencji.