Prof. dr hab.Marek Żyromski

Kierownik Zakładu Teorii Polityki, profesor

pbn_logo

Biogram

Urodzony 25 maja 1957, a więc znak zodiaku bliźniak; po szkole podstawowej (nr 34); II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu o profilu humanistycznym; 1976-1980 studia historyczne na UAM w Poznaniu – praca magisterska z zakresu historii wojskowości („Strategiczne i taktyczne problemy bitwy o Zatokę Leyte”), studia ukończone z wyróżnieniem (średnia 4,86) i medalem UAM; studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UAM i praca doktorska pod kierunkiem prof. Janusza Ziółkowskiego – pierwszego demokratycznie wybranego po II wojnie rektora UAM; półtoraroczne stypendium w Rzymie (Scuola storica italo-polacca presso Istituto Luigi Sturzo 1988-1989); 1997 r. książka habilitacyjna „Gaetano Mosca – twórca socjologicznej teorii elity”; przejście do Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (1999); liczne stypendia w Londynie (1991, 1996, 2001, 2005), w Rzymie (2004, 2010)  i staże naukowe w Berlinie (2011, 2012, 2013). W 2008 tytuł profesora na podstawie książki „Teorie elit a systemy polityczne”.

Publikacje

 • M. Żyromski, The Elite in the Lower Danube Provinces of the Roman Empire, Mosina 1995.
 • M. Żyromski, Gaetano Mosca.Twórca socjologicznej teorii elity, Poznań 1996.
 • M. Żyromski, Praefectus classis. The commanders of the Roman imperial navy during the Principate, Poznań 2001.
 • M. Żyromski, Teorie elity a systemy polityczne, Poznań 2007.
 • M. Żyromski,, Ideology, propaganda and symbols of power. The example of capital of Rome, Poznan 2009.
 • M. Żyromski, The Three „Founding Fathers” of Elites’s Theory: Mosca, Pareto and Michels,  Poznan 2012.
 • M. Żyromski, Propaganda w systemach totalitarnych, Poznań 2015 oraz Propaganda in totalitarian regime, Poznań 2017

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Teorie elit na tle innych koncepcji stratyfikacji społecznej.
 2. Funkcjonowanie elit w systemach społeczno – politycznych (zarówno państw współczesnych, jak i historycznie istniejących).
 3. System administracji i władzy wczesnego cesarstwa rzymskiego (okres pryncypatu).
 4. Problematyka władzy politycznej.
 5. Przemiany społeczeństwa polskiego w procesie transformacji ustrojowej.

Kierowanie i uczestnictwo w projektach badawczych:

W 2013 złożenie projektu grantu NCN dotyczącego systemów totalitarnych (jako kierownik).
W 2013 złożenie projektu grantu NCN dotyczącego partycypacji politycznej i budżetu obywatelskiego (jako uczestnik).

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Elity polityczne
 2. Socjologia ogólna
 3. Społeczna historia cywilizacji europejskiej
 4. Seminaria magisterskie

Nagrody

2013 – stypendium profesorskie przyznane przez JM Rektora UAM dla najlepszego profesora Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Podróże i zwiedzanie Europy
 2. Podróże i zwiedzanie świata
 3. Dobry film i dobra literatura