DrPiotr Lissewski

Biogram

Absolwent nauk politycznych w UAM. Nauczyciel WOS szkół średnich, asystent w Politechnice Poznańskiej, od 1993 w UAM.  Autor artykułów z teorii polityki i metodologii politologii. Jest trenerem jakości kształcenia w UAM. Fotografik oraz autor tekstów piosenek teatralnych oraz działań stymulujących edukację polityczną przez przeżycie artystyczne, w tym m.in. zespołu „Spółdzielnia Tęcza” (2007-2009), a także spektaklu „W poszukiwaniu lepszego świata" na II Ogólnopolskim Kongresie Politologów (scenarzysta i reżyser, 2012). Współautor audycji radiowych „Savoir-vivre, czyli sztuka życia”, (z red. P. Jóźwikiem) w radiu Emaus. Inicjator i współautor wydawnictwa „Raptularz akademicki” – jako efektu pracy zespołu składającego się z studentów, przy współpracy administracji Instytutu/Wydziału (2003-2007). Autor cyklu książek  „Z akademickiego podwórka” ( tom I – III, 2014 – 2016) – w dekadzie 100-lecia UAM, wspomnień o studiowaniu w UAM (z dr D. Narożną). Autor książki „Savoir-vivre. Dykcjonarz akademicki” (2018). W życiu pozaakademickim – żeglarz morski i śródlądowy.

Państwa strona internetowa (blog)m: www.blog.lissewski.pl.

Motto/ulubiony cytat:

„W teatrze życia każdy może się ubawić z wyjątkiem aktora” – George Bernard Shaw

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 1. Retoryczne aspekty stosowania metody paraseminaryjnej w edukacji politycznej,(w:) B. Sobczak, H. Zgółkowa (red.), Dydaktyka retoryki, Poznań 2011
 2. Polityka i perswazja, (red. Piotr Lissewski), Wyd. Naukowe INPiD UAM, Poznań 2006
 3. Komedia idei a władza, czyli przed czym ucieka Profesor Caritat? (w;) Hermeneutyka politologiczna. Na marginesie lektury Stevena Lukesa „Niezwykłe  oświecenie profesora Caritata”, (red. M. Kołodziejczak)
 4. Leszek Nowak – wspomnienie z przełomu epok, (w;) Realny socjalizm – Solidarność – kapitalizm. Wokół myśli politycznej Leszka Nowaka, red. Krzysztof Brzechczyn, Poznań 2013, („Studia i Materiały Poznańskiego IPN", tom XXVII)
 5. Z akademickiego podwórka, Wykładowcy o studentach (Tom I), red. P. Lissewski, D. Narożna, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2014
 6. Z akademickiego podwórka, Studenci o wykładowcach (Tom II), red. P. Lissewski, D. Narożna, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2015
 7. Z akademickiego podwórka, Kolorowy Uniwersytet (Tom III), red. P. Lissewski, D. Narożna, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2016
 8. Savoir-vivre. Dykcjonarz akademicki, Wyd. WNPiD 2018 (jako P. G. Gentile)

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Władza – Teoria polityki
 2. Edukacja polityczna
 3. Marginalne aspekty działań politycznych
 4. Ikonografia polityczna
 5. Artystyczne inspiracje kreatywności społecznej

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

 1. 2010 – Fundamentalia i marginalia w naukach o polityce (w ramach Grupy Badawczej WNPiD) 2011 – Dobre obyczaje w życiu prywatnym i publicznym

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Teoria polityki
 2. Fotografia prasowa
 3. Fotografia reklamowa
 4. Dobre obyczaje w życiu prywatnym i publicznym
 5. Technologia informacyjna
 6. Savoir-vivre

Nagrody

Nagrody/wyróżnienia/sukcesy zawodowe:

 • Nagroda Dziekana WNS
 • Nagroda Dziekana WNPiD – 2004-2006, 2018

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Muzyka kręgu piosenki literackiej
 2. Literatura piękna – iberoamerykańska
 3. Gitara klasyczna
 4. Reportaż radiowy i słuchowisko
 5. Teatr i piosenka aktorska
 6. Żeglarstwo