Data publikacji w serwisie:

Konferencja: Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie

Dziennikarskie Koło Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego działające przy Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie”, która odbędzie się online 20 maja 2021 roku za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Konferencja jako inicjatywa studencka jest skierowana przede wszystkim do studentów oraz doktorantów zajmujących się badaniami z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Sądzimy, że związane z jej tematem zjawiska mają ogromy wpływ na kształtowanie się współczesnego oblicza dziennikarstwa oraz rynku medialnego. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji o zagadnieniach ze świata mediów.

Do czynnego udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin. Proponowane zagadnienia oscylują wokół następujących problemów:

  • charakterystyka manipulacji w mediach;
  • problematyka i granice propagandy;
  • populizm w mediach;
  • znaczenie oraz charakter współczesnych autorytetów medialnych;
  • standardy rzetelności i etyki dziennikarskiej;
  • znaczenie fake newsów we współczesnej retoryce medialnej;
  • znaczenie dziennikarstwa obywatelskiego w kontekście dyskursu politycznego;
  • zjawiska culture jammingu w mediach jako forma przeciwdziałania propagandzie;
  • manipulacja wizualna, audialna oraz audiowizualna;
  • manipulacja w reklamie i public relations;

Zgłoszenia do czynnego uczestnictwa (jako prelegent), jak i udziału biernego (jako słuchacz) w konferencji prosimy przesłać za pomocą formularza. Zgłoszenia do czynnego uczestnictwa będą przyjmowane do 30 kwietnia 2021 roku, a do biernego do 18 maja 2021 roku.

Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 15 minut. Językiem konferencji jest język polski. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji. Po zakończeniu konferencji każdy z uczestników czynnych będzie miał możliwość przesłania artykułu naukowego. Zebrane artykuły, po pozytywnej recenzji, ukażą się w monografii pokonferencyjnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W razie pytań bądź jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: dkn.lodz@gmail.com.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WO83KALrmTJFIh5l8f2EkoCVUNFpRWkY3MTc3RDZDWTcyM0k2WUZSV09DWS4u

Wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/287052112880047