Data publikacji w serwisie:

Międzynarodowa Konferencja Badawcza GlobState

Celem IV Corocznej Międzynarodowej Konferencji Badawczej GlobState jest pogłębienie dyskusji na temat nowych zjawisk w środowisku bezpieczeństwa w (post)pandemii, zarówno z perspektywy globalnej, jak i regionalnej (Europa Środkowo-Wschodnia), oraz ich implikacji dla prowadzenia operacje wojskowe. Konferencja odbędzie się w ramach kampanii NUP 2X35 analizy przyszłego środowiska bezpieczeństwa, prowadzonej przez Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP w imieniu Szefa Sztabu Generalnego WP.

W 2021 roku, w związku z wciąż istniejącymi wyzwaniami pandemii, konferencja będzie prowadzona w formie hybrydowej (tj. wirtualnej oraz osobiście w Akademii Górniczo-Hutniczej w Bydgoszczy, adres: Politechnika Bydgoska ul. Sylwestra Kaliskiego 7, 85- 796 Bydgoszcz, Audytorium Novum). Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja będzie źródłem cennej wiedzy i inspirujących dyskusji dla wszystkich uczestników.

TEMATYKA KONFERENCJI : przyszłe środowiska bezpieczeństwa i operacyjne; prognozowanie i symulacja zmian w środowiskach bezpieczeństwa i operacyjnych; przestrzeń kosmiczna i cybernetyczna jako nowe domeny operacji wojskowych; nowe koncepcje i podejścia do prowadzenia operacji wojskowych; wielodomenowa operacja/bitwa a wspólne działanie; lekcje ze współczesnych operacji wojskowych; analiza strategiczna i metodologia badań operacji wojskowych; przyszłe przywództwo wojskowe. Ramowy plan Konferencji dostępny na stronie https://cdissz.wp.mil.pl/pl/pages/agenda_globstateiv/.

W zamierzeniu na mocy Porozumienia o współpracy pomiędzy Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. broni Władysława Sikorskiego a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w roli panelistów planowany jest udział prof. Wojciecha Nowiak i dr Jacka M.Raubo.