Data publikacji w serwisie:

Seminarium: Eskalacja konfliktu - rosnące napięcie

W ramach kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa Nowe Urządzenie Polskie NUP 2X351 prowadzonej przez Sztab Generalny WP2 i Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, 21 maja br. odbędzie się webinarium naukowe dotyczące działań hybrydowych, budowy odporności państwa oraz obrony powszechnej zatytułowane „Eskalacja strachu i rosnące napięcie”. Dyskusja obejmować będzie ocenę stanu środowiska bezpieczeństwa pod kątem jednego z filarów założeń Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP 20203, jakim jest podniesienie odporności państwa na zagrożenia, poprzez tworzenie systemu obrony powszechnej, opartego na wysiłku całego narodu oraz budowanie zrozumienia dla rozwoju odporności i zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyniku dotychczasowych analiz środowiska bezpieczeństwa, zrealizowanych w ramach kampanii NUP 2X35, zidentyfikowano główne siły mające wpływ na budowę odporności państwa, zaliczając do nich:

  1. Wzrost wpływów podmiotów niepaństwowych na sprawy krajowe i międzynarodowe.
  2. Polaryzację społeczeństwa/ publiczne niezadowolenie/ wzrost nierówności ekonomicznych.
  3. Tożsamość i rolę państwa /sekularyzację na tle zmian kulturowych/ globalizację.
  4. Zmiany demograficzne/ globalny wzrost populacji ludności/ starzenie się ludności w krajach rozwiniętych/ procesy urbanizacyjne.
  5. Upowszechnianie stosowania nowoczesnych technologii.

W ramach webinarium pod dyskusję poddane zostaną wyzwania wynikające z trendu wzrostowego takich czynników jak: polaryzacja społeczna, nierówności ekonomiczne, radykalizm i terroryzm. Poruszony zostanie również wątek rosnącego wpływu aktora niepaństwowego na środowisko bezpieczeństwa, zwłaszcza w obszarze informacyjnym i technologicznym. Całość problematyki rozpatrywana będzie z perspektywy działań hybrydowych. Należy zaznaczyć, że działania hybrydowe to w skrócie prowadzenie wojny bez wojny, czyli osiągnięcie zakładanych celów bez otwartego konfliktu zbrojnego. Jaka w związku z tym jest rola sił zbrojnych w działaniach hybrydowych? Jak przygotować siły zbrojne do działań poniżej progu wojny? Podczas webinarium wraz z zaproszonymi gośćmi podejmiemy próbę znalezienia odpowiedzi przynajmniej na część z pytań nurtujących społeczność analityków i ekspertów skupioną w NUP 2X35.

Gośćmi webinarium będą: prof. Jarosław Gryz4 – prorektor Akademii Sztuki Wojennej 5, prof. Piotr Mickiewicz6 z Uniwersytetu Gdańskiego7, dr hab. Ryszard Machnikowski – profesor Uniwersytetu Łódzkiego8, dziekan studiów międzynarodowych i politologicznych, dr hab. Jacek Reginia-Zacharski9– profesor Uniwersytetu Łódzkiego10, dr hab. Krzysztof Hajder11– profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza12, dr Paulina Polko – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademii Wyższej Szkoły Biznesu13.

Rejestracja uczestników odbywa się elektronicznie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po zarejestrowaniu uczestnicy otrzymają od organizatora link do transmisji.