Data publikacji w serwisie:

VII Zimowa Szkoła Metodologiczna

Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Filozofii i Teorii Polityki Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w siódmej Zimowej Szkole Metodologicznej, która odbędzie się on-line w dniach 16-17 lutego 2022 roku.

Wydarzenie adresowane jest do osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub aktualnie prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej.  Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych. Możliwe będzie skonsultowanie swoich projektów badawczych przedstawianych w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki, rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wszelkich innych prac badawczych.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość:

  • wysłuchania wykładów eksperckich z zakresu metodologii nauk o polityce,
  • wzięcia udziału w tematycznych panelach warsztatowych, w trakcie których zaprezentują i poddadzą do dyskusji swoje koncepcje badawcze,
  • uzyskania informacji, w jaki sposób poprawnie przygotować wniosek o grant w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Drugi dzień VII Zimowej Szkoły Metodologicznej będzie poświęcony wypracowaniu pomysłów na zespołowe projekty badawcze. Uczestnicy będą współpracować w grupach, wykorzystując zainteresowania, wiedzę oraz kompetencje w celu opracowania wspólnych problemów i podejść badawczych. Każda grupa będzie dążyć do przygotowania koncepcji badawczej, którą uczestnicy będą mogli wykorzystać do realizacji wspólnych badań. Uczestnicy zostaną zaklasyfikowani do grup na podstawie kryteriów merytorycznych i metodologicznych.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
VII-Zimowa-Szkola-Metodologiczna-zaproszenie.docx 14.12.2021 Maciej Skrzypek
DOCX
Pobierz DOCX VII-Zimowa-Szkola-Metodologiczna-zaproszenie.docx(219.5 KB)