Programs in English

Contact

Marta Jankowiak

Prowadzi następujące rodzaje studiów:

  • Stosunki międzynarodowe – stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie.
  • Stosunki międzynarodowe – stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;
  • Bezpieczeństwo narodowe – niestacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;

adres e-mail: marta.jankowiak@amu.edu.pl

tel. 61 829 6514