Data wydarzenia: -

Akademia Kompetencji Przyszłości

Czy wiecie jakie kompetencje są dziś najistotniejsze na rynku pracy? Jakie zmiany dla gospodarki i naszego życia przyniesie postępujące usieciowienie produkcji i naszych relacji? W którym kierunku powinny rozwijać się młode osoby, by osiągnąć sukces zawodowy? Jeśli chcecie poznać odpowiedź na te pytania, to koniecznie musicie zapisać się do Akademii Kompetencji Przyszłości!
Akademia Kompetencji Przyszłości to cykl warsztatów i szkoleń, których celem jest rozwój soft skills i wiedzy na temat toczących się przemian społeczno-gospodarczych.
Program dedykowany jest dla 60 studentów i studentek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy podjęli naukę na II i III roku studiów licencjackich, a także na I i II roku studiów magisterskich.
W ramach projektu zaplanowano realizację osiemdziesięciu 45-minutowych jednostek dydaktycznych, przy czym blisko połowa zajęć odbędzie się w trakcie wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Mikuszewo w dniach 15-17 października 2021 r.
Pozostała część zajęć odbędzie się w wybrane soboty na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
Zapraszają
  • Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM prof. dr. hab. Andrzej Stelmach,
  • Opiekun Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej prof. UAM dr. hab. Krzysztof Hajder,
  • Członkowie Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej (KNPEiS)
Projekt powstał z inicjatywy opiekuna naszego Koła Naukowego - prof. UAM dr. hab. Krzysztofa Hajdera i został nagrodzony dofinansowaniem ponadprogramowych zajęć dydaktycznych w konkursie projakościowym w ramach programu „UNIWERSYTET JUTRA II” współfinansowanego przez UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.