Data wydarzenia: -

Akademia Metodologiczna

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, którzy reprezentują nauki o polityce i administracji, a także nauki o komunikacji społecznej i mediach do udziału w pierwszej edycji Akademii Metodologicznej. Organizatorami dwudniowej konferencji  są Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Koło Naukowe Psychologii Polityki.

Celem Akademii jest zwrócenie uwagi młodych badaczy na znaczenie warsztatu metodologicznego w prowadzeniu badań naukowych. Ukoronowaniem prac będzie prezentacja projektów badawczych podczas dwudniowej konferencji naukowej, która odbędzie się 21 i 22 kwietnia 2022 roku w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie.

Na pierwszy dzień zostały przewidziane dwa bloki – wykładowy i warsztatowy o zróżnicowanych tematach dla studentów i doktorantów. Drugiego dnia odbędą się prezentacje projektów w ramach sesji plenarnych.

Rejestracji można dokonywać do 31 marca 2022 roku poprzez formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny poniżej. Koszt uczestnictwa, w którym zawarty jest nocleg, wyżywienie i materiały konferencyjne to 50 złotych. Szczegóły płatności zostaną podane w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia. Ilość miejsc jest ograniczona!

Program konferencji Dzień I (21 kwietnia)

Program dla studentów

Program dla doktorantów

10.00: Rozpoczęcie konferencji

10.30: prof. UAM dr hab. Joanna Rak, Jak napisać pierwszy artykuł naukowy?

10.30: dr Filip Biały, Sztuczna inteligencja jako przedmiot i narzędzie badań społecznych

12.45: prof. dr hab. Radosław Fiedler, Oferta dydaktyczna Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

13.30: mgr Joanna Radzioch, Prezentacja oferty wydawniczej Czasopisma Refleksje

12.45: mgr Maciej Górny, Jak przygotować wniosek grantowy?

14.00: lic. Natalia Strzemkowska, Aleksandra Szczygieł, Wyzwania przed jakimi stają młodzi naukowcy? (panel dyskusyjny)

14.45-16.00: przerwa obiadowa

16.00: prof. UAM dr hab. Remigiusz Rosicki, Wprowadzenie do metodologii badań politologicznych

16.00: dr Rafał Szymanowski, Doktorant w międzynarodowym środowisku naukowym

18.00: mgr Maciej Skrzypek, Wykorzystanie narzędzia research poster w projektowaniu badań naukowych

17.30: mgr inż. Piotr Jabłoński, Tworzenie baz danych w badaniach ilościowych

19.30: kolacja

Komitet Naukowy konferencji:

Dr. hab. Łukasz Scheffs - Przewodniczący Komitetu

Mgr Maciej Skrzypek

Aleksandra Szczygieł

Ze wszelkimi pytaniami można kierować się do sekretarzy konferencji:

Lic. Paweł Antuchowski pawant@st.amu.edu.pl

Lic. Kinga Wieczorek

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Akademia-Metodologiczna_Opis_Projektu_Badawczego.docx 5.11.2021 Maciej Skrzypek
DOCX
Pobierz DOCX Akademia-Metodologiczna_Opis_Projektu_Badawczego.docx(227.1 KB)