Data wydarzenia: -

Doświadczenia polsko-niemieckie i przezwyciężanie konfliktów na obszarze Bałkanów Zachodnich

Instytut ZachodniWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zapraszają do udziału w konferencji pt. Doświadczenia polsko-niemieckie i przezwyciężanie konfliktów na obszarze Bałkanów Zachodnich (22.-23.10.2019, Poznań).

Konferencja została zorganizowana w ramach specjalnego programu wspieranego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w związku ze sprawowaniem przez Polskę w 2019 r. przewodnictwa w tzw. Procesie Berlińskim, poświęconym udzieleniu pomocy państwom Bałkanów Zachodnich w ich staraniach o przystąpienie do Unii Europejskiej.

Założenia konferencji

Celem konferencji jest krytyczne przedyskutowanie problemu pojednania w relacjach między państwami, społeczeństwami i narodami. Nurtującą kwestią jest m.in. to, czy porozumienie polsko-niemieckie może stanowić inspirację dla innych narodów. Na konferencji zostaną także zaprezentowane doświadczenia państw i narodów zachodnio-bałkańskich. Rozwiązanie problemów wynikających z przeszłości jest konieczne ze względu na deklarowaną przez nie chęć przystąpienia do Unii Europejskiej.

Konferencja składa się z dwóch paneli. W panelu I pt. „Czy istnieje uniwersalna kultura pojednania?”, jego uczestnicy – znani badacze i praktycy pojednania - będą się zastanawiać, czy  dotychczasowe formy, instytucje i rytuały pojednania obecne w procesach pojednania między historycznie skonfliktowanymi narodami po II wojnie światowej mają wymiar ponadczasowy i mogą być inspiracją dla poszukiwania porozumienia w innych przypadkach?

Panel II pt. „Dialog i pojednanie: doświadczenia społeczeństw na Bałkanach Zachodnich” - z udziałem uznanych ekspertów z państw regionu - będzie poświęcony krytycznej refleksji nad stanem porozumienia między państwami, społeczeństwami i narodami bałkańskimi oraz perspektywami ich współpracy.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań.