Data wydarzenia: -

Dzień Studenta I roku

Wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia zapraszamy na Dzień Studenta I roku. Uniwersytecka inauguracja odbędzie się w Auli UAM (ul. Wieniawskiego 1) o 8:30. Następnie zapraszamy na inauguracje dla poszczególnych kierunków:

  • Stosunki międzynarodowe i zarządzanie państwem: godz. 12:00. Następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: „stosunki międzynarodowe” – sala 120; „zarządzanie państwem” – sala 121
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  i politologia: godz. 14:00. Następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” – sala 120; „politologia”  - 121
  • Bezpieczeństwo narodowe: godz. 16:00. Następnie odbędzie się spotkania z pełnomocnikiem kierunku: „bezpieczeństwo narodowe” – AULA WNPiD