Data wydarzenia: -

Globalizacja a epidemiologiczny efekt teorii trzepotu skrzydeł motyla. Dlaczego SARS-CoV-2 tak szybko nas skolonizował?

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 25.01.br (poniedziałek) w godz. 13.00 - 14.30 (za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS). Naszym gościem, będzie dr Aneta Afelt, reprezentująca interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz zespół ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Pani doktor jest współautorką niezwykle interesującego, budzącego duże zainteresowanie naukowe w Polsce i na świecie opracowania pt. „Zrozumieć COVID-19”. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z omawianą materią i osiągnięcia naukowe będące efektem prowadzonych badań.

TYTUŁ WYKŁADU:

Globalizacja a epidemiologiczny efekt teorii trzepotu skrzydeł motyla. Dlaczego SARS-CoV-2 tak szybko nas skolonizował?

Wykład zawiera następujące elementy:

  • presja antropogeniczna a wzbudzanie epidemii: mechanizm przyspieszenia przełamań międzygatunkowych
  • dynamika przemieszczania się ludności a kolonizacja SARS-CoV-2
  • globalny rynek ekonomiczny
  • konsekwencje pandemii: społeczne, ekonomiczne, polityczne
  • przyszłość świata po Covid-19?

Dr Aneta Afelt jest geografem, zajmuje się geografią zdrowia i geografią fizyczną. W swoich badaniach koncentruje się na interdyscyplinarnym zastosowaniu geografii i jej aparatu badawczego w kompleksowych analizach epidemiologicznych. Pracuje m.in. w krajach Azji południowo-wschodniej, gdzie bada relację między antropogenicznym naruszeniem równowagi środowiska przyrodniczego a ryzykiem powstania nowych chorób odzwierzęcych. Szczególne ważne miejsce dla zastosowań geografii i nauk o środowisku przyrodniczym sytuuje w koncepcji One Health, której filozofią jest współzależne rozpatrywanie zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska w niszy socjo-ekologicznej.
Uczestnik międzynarodowych projektów z zakresu epidemiologii i zdrowia publicznego, m.in. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W kwietniu 2018 r. opublikowała wraz z kolegami artykuł prognozujący ryzyko wybuchu nowej epidemii koronawirusów w regionie Azji południowowschodniej: „Bats, Coronaviruses, and Deforestation: Toward the Emergence of Novel Infectious Diseases?” (Frontiers in Microbiology). Była jedną z pierwszych osób w kraju, które w przestrzeni publicznej otwarcie mówiły o nieuniknionym pojawieniu się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Jako przyczynę nieuchronności skolonizowania globalnej społeczności przez wirusa podaje nasze skomunikowanie – międzykontynentalne i regionalne, które jest siecią osobniczej transmisji z człowieka na człowieka.

Od kilku ostatnich miesięcy Jej aktywność jest skoncentrowana głównie na analizie sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 w kraju i na świecie. Pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. W marcu 2020 roku została członkiem zespołu ds. COVID-19 przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konsultantem naukowym krajowych przedstawicieli do spraw działań poświęconych COVID-19 przy Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych (ERC), od 30 czerwca jest Sekretarzem Zespołu doradczego ds. COVID-19 przy Prezesie PAN. Od października 2019 roku gości w grupie badawczej Espace-DEV, której obszarem badań jest modelowanie nisz socjoekologicznych. Laboratorium to jest afiliowane przy IRD – Institut de Recherche pour le Développement w Montpellier (Francja).

Strony internetowe :