Data wydarzenia: -

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instrukcja Obsługi Strachu”

W imieniu Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM prof. dr. hab. Andrzeja Stelmacha oraz Opiekuna Koła Naukowego Psychologii Polityki dr. hab. Łukasza Scheffsa serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Instrukcja Obsługi Strachu”, która odbędzie się 20-21 października br. poprzez platformę Microsoft Teams.

Obserwując i komentując obecną sytuację w Ukrainie oraz inne wydarzania na całym świecie, jako członkinie oraz członkowie Koła Naukowego Psychologii Polityki doszliśmy do wspólnego wniosku, że niezbędna jest dyskusja świata akademickiego i pozaakademickiego, która będzie dotyczyła strachu i jego interdyscyplinarnego rozumienia. W związku z tym owa dyskusja przeprowadzona zostanie w następujących obszarach tematycznych:

 • Strach w naukach politycznych - wpływ strachu na podejmowanie decyzji politycznych, wykorzystywanie strachu w działaniach politycznych itp.
 • Strach w kulturze i sztuce - sposoby przedstawiania strachu, wykorzystywanie kultury i sztuki do jego oswajania itp.
 • Strach w psychiatrii - sposoby łagodzenia strachu, zaburzenia psychiczne związane ze strachem itp.
 • Strach w psychologii - wpływ strachu na ludzką psychikę, sposoby walki ze strachem, stres w życiu codziennym itp.
 • Strach w biologii - wpływ strachu na funkcjonowanie ciała człowieka itp.
 • Strach w filozofii - poglądy wokół strachu, rozumienie strachu, sposoby oswajania strachu itp.
 • Strach w socjologii - wpływ strachu na zachowania społeczne itp.
 • Strach w sporcie - metody walki ze strachem, strach a osiągnięcia sportowców, strach w sporcie zawodowym itp.
 • Strach w medycynie - wpływ epidemii koronawirusa na odczuwanie strachu przez ludzi, rodzaje strachu związane z COVID-19, strach związany z pracą medyka itp.
 • Strach w czasach wojny - sytuacja w Ukrainie oraz na świecie związana z wojnami
 • Strach a bezpieczeństwo - wpływ strachu na podejmowane decyzje itp.

Jednocześnie, serdecznie zachęcamy do przygotowania wystąpień, które będą wykraczać poza podane powyżej obszary tematyczne.

UWAGA! Udział w konferencji dla osób chcących wygłosić swoje wystąpienia jest płatny, ze względu na zaplanowaną publikację pokonferencyjną.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/521468809450455