Data wydarzenia: -

III Webinarium Europejskie WNPiD UAM

Zapraszamy na III Webinarium Europejskie WNPiD UAM nt. Ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej w dobie pandemii, które odbędzie się w dn. 14 kwietnia 2021 r., godz. 11.15-13.00 na platformie Microsoft Teams.

Program webinarium

11.15: Otwarcie, prof. dr hab. Andrzej Stelmach, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM

11.30: Dyskusja panelowa

Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Beata Przybylska-Maszner, WNPiD UAM, Przewodnicząca oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Team Europe; prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak, WNPiD UAM, Dyrektor Centrum  Dokumentacji Europejskiej UAM

Prelegenci:

  • Krzysztof Borowski, rzecznik prasowy agencji Frontex Frontex w obliczu zagrożeń w czasach pandemii COVID-19
  • Sebastian Rysz, analityk polityczny w Wydziale Analiz Politycznych i Raportowania Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie Nowy Pakt w sprawie Migracji i Azylu
  • Dr Marta Pachocka, adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno- Społecznego SGH, ekspert Team Europe UE a migracje międzynarodowe – wyzwania w dobie pandemii COVID-19

Godz.13.00 Pytania i komentarze od uczestników webinarium
Godz.13.15 Ustosunkowanie się prelegentów do pytań i komentarzy uczestników seminarium

Dostępność seminarium

Transmisja na żywo za pomocą usługi internetowej Microsoft Teams. Zapis debaty zostanie umieszczony na stronie Wydziału Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorzy proszą, aby osoby, które są zainteresowane bezpośrednim (możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi uwagami) udziałem w debacie, najpóźniej do
dnia 12 kwietnia 2021 przesłały swoje zgłoszenie poprzez wskazanie adresu mailowego, na który zostanie wysłane „zaproszenie” do wzięcia udziału w seminarium. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: cezary.trosiak@amu.edu.pl

Reguły dyskusji

  1. Dyskusję prowadzi moderator, który przedstawia założenia debaty i uczestników debaty. Moderator udziela głosu uczestnikom debaty i podsumowuje ją. Moderator kontroluje debatę od strony technicznej, ustala kolejność i kontroluje czas na wypowiedź.
  2. Każdy z prelegentów ma ok. 15 minut na zaprezentowanie wybranego tematu - obszaru dyskusji.
  3. W drugiej części dyskusji, obserwatorzy debaty będę mieli możliwość dzielenia się swoimi refleksjami, komentowania dyskusji i zadawania pytań. Prosimy aby na przed  wypowiedzią każdy z obserwatorów debaty przedstawił się: imię nazwisko i afiliacja. Na zadanie pytania, lub podzielenie się uwagami każdy obserwator ma 2 minuty. Po tym czasie zostaną wyciszeni przez prowadzących dyskusję.
  4. Uczestnicy debaty mają ok. 5 minut na ustosunkowanie się do uwag lub udzielenie odpowiedzi na zadane im pytania.

Organizacja seminarium


Zakład Badań nad Integracją Europejską WNPiD UAM
dr hab. Beata Przybylska-Maszner, prof. UAM, CDE WNPiD UAM, Team Europe,
beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl
dr hab. Cezary Trosiak, prof. UAM, CDE WNPiD UAM, cezary.trosiak@amu.edu.pl