Data wydarzenia: -

Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów II stopnia odbędzie się 1 października w auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5).

  • godz. 14:00 – dla studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” – 120; „politologia” – sala 121
  • godz. 16:00 – dla studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz stosunki międzynarodowe; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: „bezpieczeństwo narodowe” – AULA WNPID; „stosunki międzynarodowe” – sala 120
  • godz. 18:00 sala 121 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w języku angielskim, dla studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w języku angielskim; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: „dziennikarstwo i komunikacja społeczna w języku angielskim” – sala 125; „stosunki międzynarodowe w języku angielskim” studia pierwszego i drugiego stopnia – sala 126