Data wydarzenia: -

O kłopotach Kościoła katolickiego z demokracją, nacjonalizmie, religijności (sarmackiej) Polaków, wpływie religii na rozwój Europy pisze ks. prof. Alfred Wierzbicki w esejach, których zbiór zatytułowany "Kruche dziedzictwo" opublikowała właśnie Więź. I między innymi o powyższych kwestiach, ale też innych problemach Kościoła mówił będzie ks. Wierzbicki podczas wykładu zatytułowanego "Kiedy papież przeprasza".

Po wykładzie przewidujemy czas na dyskusję.

Tytuł wykładu zaczerpnęliśmy z innego ważnego tekstu opublikowanego na łamach Tygodnika Powszechnego przez ks. Grzegorza Rysia (tekst można znaleźć w wydanym niedawno "Tygodnik Powszechny Historia" https://www.tygodnikpowszechny.pl/nowy-tytul-tygodnik-powszechny-historia-155628).

Ks. prof. Alfred Wierzbicki jest pracownikiem naukowym Wydziału Filozofii KUL.