Data wydarzenia: -

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Instrukcja obsługi strachu"

Serdecznie zapraszamy na dwudniową Ogólnopolską Konferencję Naukową "Instrukcja obsługi strachu", która odbędzie się w formie online 13-14 maja 2021r. na platformie Microsoft Teams.
Obserwując i komentując obecną sytuację w Polsce oraz na świecie, jako członkowie Koła Naukowego Psychologii Polityki doszliśmy do wspólnego wniosku, że niezbędna jest dyskusja świata akademickiego i pozaakademickiego, która będzie dotyczyła strachu i jego interdyscyplinarnego rozumienia .
W związku z tym chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału we wspólnym przedsięwzięciu, które będzie mogło wzmocnić poczucie więzi między pracownikami dydaktycznymi a studentami, a także zapewni możliwość sformułowania wniosków dotyczących obecnej sytuacji na świecie .
Proponowane przez nas obszary tematyczne to:
  1. Strach a nauki polityczne – wpływ strachu na podejmowanie decyzji politycznych, wykorzystywanie strachu w działaniach politycznych itp.
  2. Strach w kulturze i sztuce – sposoby przedstawiania strachu, wykorzystywanie kultury i sztuki do jego oswajania itp.
  3. Strach w psychiatrii – sposoby łagodzenia strachu, zaburzenia psychiczne związane ze strachem itp.
  4. Strach a psychologia – wpływ strachu na ludzką psychikę, sposoby walki ze strachem, stres w życiu codziennym itp.
  5. Strach w biologii – wpływ strachu na funkcjonowanie ciała człowieka itp.
  6. Strach w filozofii i teologii – poglądy wokół strachu, rozumienie strachu, sposoby oswajania strachu itp.
  7. Strach a socjologia – wpływ strachu na zachowania społeczne itp.
  8. Strach w sporcie – metody walki ze strachem, strach a osiągnięcia sportowców, strach w sporcie zawodowym itp.
  9. Strach a COVID-19 – wpływ epidemii koronawirusa na odczuwanie strachu przez ludzi, rodzaje strachu związane z COVID-19 itp.
  10. Strach a bezpieczeństwo – wpływ strachu na podejmowane decyzje itp.
Organizatorzy pragną, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny, dlatego mile widziane będą także wystąpienia na tematy wykraczające poza podane powyżej obszary tematyczne.
Osoby, które są zainteresowane udziałem czynnym oraz biernym (w roli osoby słuchającej), proszone są o wypełnienie formularza (https://forms.gle/beFVZypHjBJ7MUaH6) do dnia 7 maja 2021 r.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zachęcamy do obserwowania działalności Koła Naukowego Psychologii Polityki w mediach społecznościowych.
Wszelkie pytania dotyczące organizacji wydarzenia prosimy kierować na adres e-mail: instrukcjaobslugistrachu.knpp@gmail.com.
Zachęcamy do udziału!