Data wydarzenia: -

II Międzynarodowa e-Konferencja Naukowa „Świat w dobie pandemii i okresie postpandemicznym”

Serdecznie zapraszamy na II Międzynarodową e-Konferencję Naukową „Świat w dobie pandemii i okresie postpandemicznym”. Ponad 130 badaczy, z blisko 45 ośrodków badawczych, niezwykle interesujące tematy wystąpień.

Celem konferencji jest naukowa refleksja nad pandemią koronawirusa ponad rok po jej wybuchu. Językami obrad będą angielski, polski i rosyjski.

Obrady będą prowadzone w oparciu o platformę Zoom. Transmisja konferencji na stronie facebookowej wydarzenia, a także bezpośrednio na kanale YouTube Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Program dostępny będzie na stronie wydarzenia we wtorek, 20 kwietnia br.

Przypominamy również, że nagrania ubiegłorocznych obrad są w całości dostępne tutaj: http://pandemic.wnpid.amu.edu.pl/1-edycja/.

Komitet organizacyjny II Międzynarodowej e-Konferencji Naukowej

„Świat w dobie pandemii i okresie postpandemicznym”

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

prof. dr hab. Andrzej Stelmach

Przewodniczący komitetu organizacyjnego

prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder

Prezes Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej

prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg

Prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

dr Magdalena Kacperska

Sekretarz konferencji

mgr Maciej Górny (maciej.gorny@amu.edu.pl)

Biuro prasowe konferencji

mgr Michał Mijalski (michal.mijalski@amu.edu.pl)