Data wydarzenia: -

Wybory i prawo wyborcze. Zagadnienia teorii i praktyki

Wybory i prawo wyborcze. Dylematy, wyzwania, zagrożenia

Konferencja odbędzie się z okazji 30-lecia pierwszych demokratycznych wyborów do Sejmu w III Rzeczypospolitej.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się w formie zdalnej w dniach 15-16 kwietnia 2021 r.

Jak co roku, poznańskie środowisko naukowe, przy współudziale Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego, samorządów prawniczych oraz władz samorządowych Poznania i Regionu organizuje konferencję naukową poświęconą wyborom i prawu wyborczemu.

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat szeroko rozumianej problematyki wyborów oraz prawa wyborczego, a w szczególności standardów i gwarancji demokratycznych wyborów,  zachowań wyborczych, praktyki stosowania prawa wyborczego, głosowania zdalnego oraz zagrożeń procesu wyborczego. Zamierzeniem organizatorów jest, by proponowana tematyka rozpatrywana była zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Osobne części konferencji organizatorzy chcieliby poświęcić wyborom parlamentarnym z 1991 r., wyborom prezydenckim z 2020 r. oraz problematyce wyborczej w innych państwach.

Organizatorzy zakładają, że poszczególne sekcje tematyczne będą koncentrować się m.in. wokół następujących zagadnień:

 • Standardy i gwarancje demokratycznych wyborów;
 • Głosowanie zdalne (korespondencyjne, elektroniczne)
 • wybory parlamentarne z 2019 r.
 • wybory prezydenckie z 2020 r.
 • zasady prawa wyborczego;
 • praktyczne problemy stosowania prawa wyborczego;
 • wpływ regulacji prawnych na wyniki wyborów;
 • protesty wyborcze i ważność wyborów;
 • prowadzenie i finansowanie kampanii wyborczej;
 • prawo wyborcze a media;
 • problemy funkcjonowania administracji wyborczej;
 • geografia wyborcza a zachowania wyborcze;
 • wybory i systemy wyborcze w państwach demokratycznych.

Uczestnikami konferencji będą nie tylko naukowcy, ale również członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, pracownicy administracji wyborczej, politycy, przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych oraz sędziowie, adwokaci i radcy prawni, co stworzy szerokie pole do dyskusji nie tylko nad teoretycznymi aspektami przeprowadzania wyborów, ale także nad wymiarem praktycznym stosowania prawa wyborczego.

Referaty z konferencji, po przejściu procedury recenzyjnej, zostaną opublikowane.

Procedura selekcji referatów będzie przebiegała następująco:

 • do 29 marca 2021 r. – przesłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z abstraktem referatu
 • do 6 kwietnia 2021 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej,
 • do 31 maja 2021 r. – przesłanie ostatecznej wersji
 • referatów.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI WYNOSI:

50,00 ZŁ

Wymienioną kwotę należy wpłacić przelewem na poniższe dane:

Odbiorca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań Nr konta: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903. W tytule wpłaty wpisując treść: „K00000734” + „nazwisko i imię Uczestnika” (np.: K00000734 Kowalski Jan)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

 • prof. dr hab. Andrzej Stelmach - Dziekan WNPiD UAM
 • prof. UAM dr. hab. Magdalena Musiał-Karg
 • dr Natasza Lubik-Reczek
 • Prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak

SEKRETARZE KONFERENCJI

Przejdź do relacji na żywo

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Klauza informacyjna 27.08.2019 Piotr Jabłoński
PDF
Pobierz PDF Klauza informacyjna (63.5 KB)
PROGRAM-KONFERENCJI-2021-na-www.pdf 14.04.2021 Maciej Skrzypek
PDF
Pobierz PDF PROGRAM-KONFERENCJI-2021-na-www.pdf(421.4 KB)