Data wydarzenia: -

Konferencja naukowa: Energetyka w dobie epidemii

Fundacja na Rzecz Czystej Energii – operator naukowych konferencji, eksponujących problematykę bezpieczeństwa energetycznego, ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w jubileuszowej X Konferencji Naukowej z cyklu Rynki surowców i energii. Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem: Energetyka w dobie epidemii.  Organizatorami Konferencji są jednostki badawcze, od lat współpracujące z Fundacją na Rzecz Czystej Energii. Honory gospodarza pełnić będzie Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu im. Wśród animatorów przedsięwzięcia nie brakuje również podmiotów gospodarczych.

Liczna reprezentacja podmiotów nadaje spotkaniu specjalny charakter i zapewnia wieloaspektowe podejście do podejmowanej problematyki. Obejmuje ona, w zakresie wskazanym tematem, zagadnienia: ekonomiczno-społeczne, geopolityczne, logistyczne, przyrodnicze, techniczne i prawne. Preferowane Panele zostały zamieszczone w załączniku.
Autorom, których teksty zostaną pozytywnie zrecenzowane, zapewniamy publikacje w zbiorowych monografiach tematycznych u Wydawcy ujętego na liście MNiSW!!! (20 pkt – rozdział).

Proponowane obszary tematyczne:

  1. Ekonomia i społeczeństwo
  2. Logistyka
  3. Polityka i prawo
  4. Środowisko
  5. Technika
  6. Bezpieczeństwo i obronność
  7. Bezpieczeństwo cybernetyczne
  8. Odnawialne źródła energii
  9. Energetyka w aglomeracji miejskiej
  10. Energetyka na obszarach wiejskichKoordynatorzy:
dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz                                                                                        
dr inż. Radosław Szczerbowski PP (UM – Poznania)
e-mail: konferencje@fundacjaenergia.pl                                            
tel. +48 502 214 500

Cennik:
- pełny udział w Konferencji (zwiedzania obiektu + bankiet + certyfikat uczestnictwa + publikacja - 600 zł
- udział hybrydowy zdalny (certyfikat uczestnictwa + publikacja) - 400 zł
- udział bierny (dyplom + publikacja) - 350 zł
- doktoranci - 100 zł zniżki

Wpłaty należy dokonać na konto: 29109013620000000133809899
Prosimy o adnotację: monografia „Rynki surowców i energii” – ed. 2020”
Fundacja na rzecz Czystej Energii
ul. Południowa 17, Chomęcice 62-052 Komorniki
KRS 0000460112 REGON 302421050 NIP 777-323-15-21

Kierownictwo Komitetu Naukowego                                            Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Bogusław Jagusiak
prof. dr hab. inż. Jacek Dach                                                                                    mgr inż. Paulina Dojlido
prof. UAM, dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz                                                                        
prof. UE, dr hab. Agnieszka Ziomek
dr inż. Radosław Szczerbowski
dr Robert Sobków