Data wydarzenia: -

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ewolucja postaw kobiecych w przestrzeni publicznej w XX i XXI wieku

Głównym celem konferencji jest zilustrowanie współczesnej roli kobiety w sferze publicznej. Zagadnienia poruszane w ramach konferencji takie jak: aktywność polityczna kobiet, aktywność zawodowa oraz partycypacja kobiet w mediach zostaną przedstawione przy uwzględnieniu krajowej i międzynarodowej perspektywy.

Program konferencji

SESJA 1 - 12.15-12.45- DEBATA : Co nam daje równouprawnienie ?

Moderator: prof.dr hab.Robert Kmieciak

Uczestniczki : Anna Pieciul, Monika Wesołowska, Aleksandra Sobiech

SESJA 2-12.45-13.30 -Kobiety w przestrzeni publicznej – aspekt krajowy

Moderatorka : Dr hab. Iwetta Andruszkiewicz

 • Prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, Gdy Nauka jest Kobietą – prezentacja projektu UAM
 • Prof. dr hab. Andrzej Stelmach, Czy prawo wyborcze sprzyja kobietom?
 • Prof.dr hab. Dorota Piontek, mgr Maciej Świstoń, Społeczne i kulturowe role dziewcząt i młodych kobiet w telewizyjnych scripted docuna przykładzie „Szkoła” i „19+”

13.30-14.00 LUNCH

SESJA 3 – 14.00-15.30- Kobiety w przestrzeni publicznej – aspekt krajowy i

międzynarodowy

Moderatorki: Prof.dr hab. Grażyna Strnad , dr hab. Iwetta Andruszkiewicz

 • Prof. dr hab. Grażyna Strnad, Kobieta w polityce konfucjańskiej Korei. Fenomen Królowej Min.
 • Dr Agnieszka Bielawska, Angela Merkel- współczesny symbol kobiecych rządów w Europie
 • Dr Grażyna Barabasz, Kobieta w Tanzanii- bariery i możliwości w dostępie do/dla edukacji
 • Dr Dorota Mazurczak, Ewolucja postaw wobec edukacji kobiet
 • Dr Beata Pająk- Patkowska, Co zyskujemy na aktywności kobiet w sferach pozaprywatnych?-kontekst indywidualny oraz społeczny
 • Dr hab. Iwetta Andruszkiewicz, mgr Katarzyna Stróżyńska, Wymiana międzypokoleniowa- doświadczenia i wnioski

15.30-15.45 PRZERWA KAWOWA

SESJA 4- 15.45-17.00 – Kobiety w przestrzeni publicznej- aspekt krajowy

Moderatorka : Prof.dr hab. Magdalena Musiał-Karg, dr Natasza Lubik-Reczek

 • Dr Magdalena Kacperska, Zmiany aktywności zawodowej kobiet
 • Prof. dr hab. Magdalena Musiał -Karg, Partycypacja Polek we władzy ustawodawczej i wykonawczej
 • Dr Alina Balczyńska -Kosman, Kobieta zmienną jest-ewolucja postaw odbiorczych współczesnych Polek na podstawie  analizy wybranych przekazów medialnych
 • Dr Joanna Kałużna, Polskie Rzeczpospolite, ale ...Ludowe. Kobiety w perspektywie współczesnej polityki  pamięci wobec okresu PRL
 • Mgr Jolanta Kaczmarek, Kongres Kobiet Polskich -dekada fenomenu polskiego ruchu kobiecego
 • Dr Joanna Rak, Manifestacje względnych deprywacji i gratyfikacji jako narzędzie autolegitymizacji ruchu protestu Dziewuchy Dziewuchom

17.00-17.15- PRZERWA KAWOWA

SESJA 5 17.15-18.00 – Kobiety w przestrzeni publicznej – aspekt krajowy

Moderatorka : Dr Agnieszka Bielawska

 • Dr Natalia Klejdysz, Religijne źródła dyskryminacji i emancypacji kobiet
 • Dr Natasza Lubik- Reczek, Partycypacja społeczna i aktywizacja kobiet w rozwiązywaniu problemów wiejskiej społeczności lokalnej
 • Lic. Oliwia Kuban, lic. Jakub Kowalik, Świadomość obywatelska kobiet na poziomie lokalnej wspólnoty samorządowej Gminy Dąbie

18.00-18.05- PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE OBRAD