Data wydarzenia: -

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Łukasza Wyszyńskiego

Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Wyszyńskiego pt.: Marynarka Wojenna RP w systemie bezpieczeństwa narodowego w latach 2007-2012.

Promotor: prof. dr hab. Maciej Franz

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Mickiewicz prof. dr hab. Roman Kochnowski

W związku z sytuacją epidemiologiczną publiczna obrona odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams i będzie udostępniona online. Link do obrony doktorskiej.

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 oraz umieszczona została w Repozytorium AMUR oraz wraz z recenzjami i streszczeniem na stronie BIP (https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-o-polityce-i-administracji/wyszynski-lukasz).