Data wydarzenia: -

VI Konferencja dla nauczycieli: Szkoła XXI wieku

Wyzwania komunikacji z uczniem, rodzicem i nauczycielem w dobie pandemii koronawirusa

Po trudnym dla systemu edukacji 2019 roku przyszedł czas kolejnych trudnych wyzwań, jakie przed szkołą stawia epidemia SARS Cov-2. W ciągu zaledwie kilku dni zmieniła ona diametralnie szkolną codzienność: metody nauczania, sposoby kontaktowania się z uczniami i rodzicami czy sposoby zarządzania jednostkami edukacyjnymi. Także dzieci i młodzież muszą mierzyć się z zupełnie nowymi dylematami, które będą miały zapewne istotny wpływ na ich aktualną kondycję, a przez to także na ich przyszłość.

Wybór tematu tegorocznej konferencji z cyklu „Szkoła XXI wieku” stał się więc dla nas naturalną konsekwencją otaczającej nas pandemicznej rzeczywistości. Dla bezpieczeństwa uczestników, tym razem odbędzie się ona w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Zachęcamy do udziału wydarzeniu – zapisy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy. Jak co roku, udział w konferencji jest bezpłatny. Po jej zakończeniu uczestnicy otrzymają dyplom zaświadczający o udziale w wydarzeniu.

Jak co roku wydarzenie organizowane jest pod patronatem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

PROGRAM KONFERENCJI

9:30 – Rozpoczęcie konferencji – Dziekan WNPiD UAM, prof. dr hab. Andrzej Stelmach;
Ewa Superczyńska – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

10:00-11:30 – Wykłady – cz. I

  • Prof. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Blaski i cienie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zdalnej
  • Mgr Agnieszka Jankowiak-Maik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ciekawostkihistoryczne.pl, Edukacja to relacja – jaką lekcję” powinniśmy wyciągnąć z czasów pandemii?

11:30-12:00 – Przerwa

12:00-13:30 – Wykłady, cz. II

  • Prof. Mikołaj Tomaszyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, O doświadczeniach gminy w planowaniu nauki zdalnej
  • Mgr Maciej Skrzypek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jak Uniwersytet może wspomóc nauczycieli? Oferta edukacyjna Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

13:30-14:30 – Warsztat

Warsztaty do wyboru:

1. Prof. Szymon Ossowski, UAM, Kryzys w szkole. Jak komunikować się w dobie pandemii?

2. Mgr inż. Tadeusz Nowik, ODN, Jak tradycyjne zadanie zamienić na cyfrowe?

3. Mgr Wiesława Surdyk-Fertsch, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Oświaty SGIPWLKP, doradca metodyczny ODN, Szkoła w koronie – o doświadczeniach i wnioskach płynących z edukacji zdalnej 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 listopada na adres: szkola@wnpid.amu.edu.pl.

Pobierz formularz zgłoszeniowy