Data wydarzenia: -

Wraz z postępem technologicznym i cywilizacyjnym zmianie ulegają także zagrożenia, również te, które dotykają szkół. Pojawienie się osób niepożądanych na terenie szkoły, wypadki, ale i problemy związane z bezpieczeństwem danych czy organizacja pracy w trakcie sytuacji kryzysowej – to tylko kilka problemów, które może spotkać każdą placówkę w jej codziennym funkcjonowaniu. Przygotowanie merytoryczne i praktyczne nauczycieli i innych pracowników na takie sytuacje wydaje się być więc niezbędne dla wzmacniania poczucia bezpieczeństwa i świadomości poradzenia sobie w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji.

Zadaniem kolejnej konferencji z cyklu SZKOŁA XXI w. jest szeroka dyskusja nad problemami zagrożeń, ich przeciwdziałaniu i reagowaniem adekwatnym do zaistniałej sytuacji.

Program spotkania oraz formularz konferencji dostępne są na stronie: https://wnpid.amu.edu.pl/szkola/szkola-xxi-wieku/.