Data wydarzenia: -

Konferencja: Wybory i prawo wyborcze. Wymiar europejski, krajowy i samorządowy

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się w formie stacjonarnej w dniach 28-29 lutego 2024 r. Tramsmisja dostępna pod linkiem.

Jak co roku, poznańskie środowisko naukowe, przy współudziale Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego, samorządów prawniczych oraz władz samorządowych Poznania i Regionu organizuje konferencję naukową poświęconą wyborom i prawu wyborczemu.

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat szeroko rozumianej problematyki wyborów oraz prawa wyborczego, a w szczególności standardów i gwarancji demokratycznych wyborów, zachowań wyborczych, praktyki stosowania prawa wyborczego, głosowania zdalnego oraz zagrożeń procesu wyborczego. Zamierzeniem organizatorów jest, by proponowana tematyka rozpatrywana była zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym.

Organizatorzy zakładają, że poszczególne sekcje tematyczne będą koncentrować się m.in. wokół następujących zagadnień:

 • Stabilność prawa wyborczego;
 • Administracja wyborcza;
 • Standardy i gwarancje demokratycznych wyborów;
 • Równość w procesie wyborczym
 • Głosowanie zdalne (korespondencyjne, elektroniczne)
 • Zasady prawa wyborczego;
 • Praktyczne problemy stosowania prawa wyborczego;
 • Wpływ regulacji prawnych na wyniki wyborów;
 • Protesty wyborcze i ważność wyborów;
 • Prowadzenie i finansowanie kampanii wyborczej;
 • Prawo wyborcze a media;
 • Problemy funkcjonowania administracji wyborczej;
 • Wybory i systemy wyborcze w państwach demokratycznych;
 • Geografia wyborcza a zachowania wyborcze;
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.
 • Wybory samorządowe w 2024 r.
 • Wybory parlamentarne 2023 r.

Uczestnikami konferencji będą nie tylko naukowcy, ale również członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, pracownicy administracji wyborczej, politycy, przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych oraz sędziowie, adwokaci i radcy prawni, co stworzy szerokie pole do dyskusji nie tylko nad teoretycznymi aspektami przeprowadzania wyborów, ale także nad wymiarem praktycznym stosowania prawa wyborczego.

Referaty z konferencji, po przejściu procedury recenzyjnej, zostaną opublikowane.

Procedura selekcji referatów będzie przebiegała następująco:

 • do 12 lutego 2024 r. – przesłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z abstraktem referatu
 • do 20 lutego 2024 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej,
 • do 30 czerwca 2024 r. – przesłanie ostatecznej wersji referatów.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI WYNOSI:

 • dla członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (PTPK) – 550,00 zł
 • dla osób nienależących do PTNP oraz PTPK – 600,00 zł

Wymienioną kwotę należy wpłacić przelewem na poniższe dane:

Odbiorca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. Nr konta: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903. W tytule wpłaty wpisując treść: „KN000734” + nazwisko i imię Uczestnika” (np.: KN000734 Kowalski Jan).

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

prof. dr hab. Andrzej Stelmach - Dziekan WNPiD UAM
prof. dr. hab. Magdalena Musiał-Karg
dr Natasza Lubik-Reczek
prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak

Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Program konferencji 27.02.2024 Oliwia Szeląg
PDF
Pobierz PDF Program konferencji(447.7 KB)