Data wydarzenia: -

Konferencja: Rola kobiet w przestrzeni publicznej w czasach kryzysów

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i oddziałów PTNP mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji naukowej, której celem jest prezentacja badań i dyskusja na temat roli kobiet w przestrzeni publicznej w czasach występujących obecnie kryzysów. Role, jakie kobiety pełnią we współczesnym społeczeństwie, związane są nie tylko z czynnikami o charakterze społecznym, politycznym czy ekonomicznym, ale także stanowią efekt podejmowanych przez nie działań, wyzwań i inicjatyw.

Różnorodność świata kobiet oraz form ich aktywności, to jedna strona, drugą jest zaś kwestia równości i możliwości, jakie mają kobiety w różnych przestrzeniach ich funkcjonowania. Konferencja będzie więc sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat wyzwań, jakie stoją przed kobietami oraz ich roli w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej (nauka, polityka, gospodarka, społeczeństwo i in.).

Nasze rozważania chcemy osadzić w perspektywie kryzysów (pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie, kryzys gospodarczy), które okazały się trudnym okresem nie tylko, dla współczesnych demokracji, praworządności i praw obywatelskich, ale także postawiły kobiety w obliczu wielu niespodziewanych wyzwań i trudności. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, co pozwoli na kompleksowe ujęcie problematyki: zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Kwestie roli i miejsca kobiet w nauce, polityce, społeczeństwie stanowią bowiem niezmiennie interesujący przedmiot badań naukowych.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, co pozwoli na kompleksowe ujęcie problematyki: zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Kwestie roli i miejsca kobiet w nauce, polityce, społeczeństwie stanowią bowiem niezmiennie interesujący przedmiot badań naukowych. Organizatorzy zakładają, że poszczególne sekcje tematyczne będą koncentrować się m.in. wokół następujących zagadnień:

 • Kobiety w polskiej przestrzeni politycznej - rola i miejsce,
 • Kobiety w samorządzie terytorialnym i w polityce lokalnej,
 • Rola i miejsce kobiet w konfliktach zbrojnych,
 • Kobiety mediów / Kobiety w mediach,
 • Przywództwo kobiet we współczesnym świecie,
 • Rola kobiet w kształtowaniu stosunków międzynarodowych,
 • Ścieżki rozwoju i rola kobiet w polskiej i światowej nauce,
 • Kobiety wobec współczesnych kryzysów,
 • Polityka równości płci w Polsce, w Europie i na świecie,
 • Kwestia kobieca w kontekście idei zrównoważonego rozwoju,
 • Kobiety i ich identyfikacje: między sferą publiczną a prywatną,
 • Prawa kobiet w perspektywie historycznej.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, Poznań).

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji wyżywienie oraz publikację zaakceptowanych i pozytywnie zrecenzowanych referatów.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI WYNOSI:

 • dla członków PTNP – 300 zł
 • dla osób nienależących do PTNP – 350 zł.

Odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych: 60 1020 1156 0000 7102 0064 8402 (w tytule: konferencja Kobiety+nazwisko uczestnika) do dnia 15 marca 2023 r.

Konferencja jest organizowana w ramach cyklu "Ścieżki kariery naukowej kobiet w polskiej politologii - próba analizy" i została dofinansowana ze środków MEiN w ramach programu: "Doskonała nauka - Wsparcie konferencji naukowych".

Komitet Naukowy

 • Prof. Magdalena Musiał-Karg, UAM – przewodnicząca
 • Prof. Jolanta Itrich-Drabarek, UW
 • Prof. Teresa Sasińska-Klas
 • Prof. Maria Marczewska-Rytko, UMCS
 • Prof. UJ dr hab. Krzysztof Koźbiał, UJ
 • Prof. PK dr hab. Krzysztof Wasilewsk, PKi
 • Prof. UW dr hab. Aleksandra Gasztold, UW
 • Prof. UW dr hab. Tomasz Słomka, UW
 • Prof. US dr hab. Łukasz Tomczak, US
 • Prof. Anna Potyrała, UAM
 • Prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz, UAM
 • Prof. KUL Agnieszka Łukasik-Turecka, KUL
 • Prof. Arkadiusz Żukowski, UWM
 • Prof. Krzysztof Skotnicki, UŁ
 • Prof. UAM dr hab. Joanna Rak, UAM
 • Prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz, UAM
 • Prof. UAM dr hab. Bartosz Hordecki, UAM
 • Prof. dr hab. Andrzej Stelmach, UAM
 • Prof. dr hab. Dominika Narożna, UAM
 • Prof. UE dr hab. Filip Kaczmarek, UE w Poznaniu
 • Prof. dr  hab. Robert  Kmieciak, UAM
 • Prof. UAM dr  hab. Krzysztof Urbaniak, UAM

Komitet organizacyjny

 • Dr Natasza Lubik-Reczek
 • Dr Natalia Kusa
 • Mgr Maciej Skrzypek
 • Lic. Oliwia Szeląg

Kontakt: konferencja.ptnp@gmail.com

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Program konferencji 30-31 marca 2023 r. 16.03.2023 Maciej Skrzypek
PDF
Pobierz PDF Program konferencji 30-31 marca 2023 r.(3.1 MB)