Data wydarzenia: -

Kongres Bliskiego Wschodu

Cel i główne założenia Kongresu

I Kongres Bliskiego Wschodu jest wydarzeniem naukowym organizowanym przez Uniwersytet Gdański wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nakierowanym na wymianę wiedzy i doświadczeń z badań i pobytów w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Do aktywnego udziału w Kongresie zapraszamy naukowców (reprezentujących przede wszystkim dyscypliny nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, historii, ekonomii, nauk o bezpieczeństwie, religioznawstwa, kulturoznawstwa), dyplomatów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych, których obszarem zainteresowań pozostaje Bliski Wschód i Afryka Północna (MENA).

Zagadnienia, wokół których szczególnie będzie koncentrował się Kongres:

 1. Rola i znaczenie mocarstw pozaregionalnych, zaangażowanych w procesy zachodzące na Bliskim Wschodzie i Afryki Północnej (USA, ChRL, Rosja, UE i jej państwa członkowskie),
 2. Rywalizacja mocarstw regionalnych i ich rola w kształtowaniu regionalnego ładu międzynarodowego (Iran, Izrael, Turcja, Arabia Saudyjska, Egipt),
 3. Demograficzne, społeczne, kulturowe, ideologiczne i gospodarcze czynniki procesów przemian modernizacyjnych w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej,
 4. Rola czynnika religijno-wyznaniowego w regionalnych systemach społeczno-politycznych i w procesach międzynarodowych – fundamentalizm religijny i jego znaczenie, salafizm, dżihadyzm,
 5. Sprzeczności, antagonizmy, konflikty w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Syria, Irak, Jemen, Libia etc.),
 6. Bliskowschodnie reżimy polityczne (autorytaryzmy, demokratyzacja, rola społeczeństwa obywatelskiego),
 7. Bliskowschodnie mechanizmy i instytucje zapewniania bezpieczeństwa (Liga PaństwArabskich, Rada Współpracy Zatoki),
 8. Integracja i dezintegracja w wymiarze ekonomicznych w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
  (Rada Współpracy Zatoki, OPEC),
 9. Globalne konsekwencje regionalnych procesów (zagrożenia terrorystyczne, ekspansja dżihadyzmu w Afryce i w Azji),
 10. Bliski Wschód jako regionalny system międzynarodowy – wyznaczniki, cechy, granice.

Organizatorzy

Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zaproszenie 14.11.2023 Bożena Stolarz
PDF
Pobierz PDF Zaproszenie(310.8 KB)