Data wydarzenia: -

Międzynarodowa konferencja naukowa „Perspektywy gruzińskiej demokracji - 30 lat po rozpadzie ZSRR”

W dniach 9 i 10 czerwca 2022 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod nazwą „Perspektywy gruzińskiej demokracji – 30 lat po upadku ZSRR”. Konferencja, planowana początkowo na rok 2020, z powodu pandemii Covid-19 była przekładana trzykrotnie.

Główną ideą konferencji, jest możliwość spotkania z najważniejszymi przedstawicielami życia politycznego i społecznego w Gruzji – zaproszonymi gośćmi konferencji są: JE prof. Giorgi Margwelaszwili, prezydent Gruzji w latach 2013 – 2018 oraz dr Nino Burdżanadze, jedna z przywódczyń tak zwanej „Rewolucji Róż” w 2003 roku. Uczestnicy, reprezentują różniące się poglądy na politykę Gruzji zarówno w sferze wewnętrznej, jak i kształt i kierunków polityki zagranicznej. Jeden, koncentruje się na integrację z Zachodem – państwami UE i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (USA). Drugi, uwzględniający realia geopolityczne, określany jest jako wielowektorowy, rozwijający współpracę Gruzji ze wszystkimi sąsiadami i państwami regionu Kaukazu Południowego. Konfrontacja tych poglądów, będzie interesującą poznawczo okazją do poszerzenia pola wiedzy polskich badaczy i studentów kierunków politologicznych i historycznych. Będzie to też okazja do zadania bezpośrednich pytań uczestnikom konferencji i znalezienie odpowiedzi na ważne dla interesów państwa polskiego zagadnienia, związane z bezpieczeństwem narodowym, interesami gospodarczymi i rozwojem demokracji na obszarze poradzieckim. Bieżące wydarzenia na Ukrainie, oraz wcześniejsze w Gruzji pokazują, że obszar ten rezonuje, zmienia się, a procesy które rozpoczęły się wraz z rozpadem w 1991 roku ZSRR trwają nadal i mogą mieć realny wpływ na Państwo Polskie.

Oprócz zaproszonych z Gruzji uczestników konferencji, wezmą też udział polscy badacze, analitycy i specjaliści zajmujący się państwami Kaukazu. Referaty wprowadzające wygłoszą: prof. dr hab. Andrzej Stelmach – dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM; prof. dr hab. Artur Kijas (Wydział Historii UAM), wybitny znawca dziejów Imperium Rosyjskiego oraz państw byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz prof. dr hab. Andrzej Furier (Uniwersytet Szczeciński), doskonały badacz Kaukazu, znawca najnowszych dziejów Gruzji, kartwelolog o niekwestionowanym dorobku naukowym w tej rzadkiej w Polsce dziedzinie badawczej. W drugim dniu konferencji, oprócz wymienionych wyżej gruzińskich osobistości, wystąpienia będą mieli następujący badacze, analitycy i specjaliści z Polski: prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (Instytut Pamięci Narodowej); red. Wojciech Górecki (Ośrodek Studiów Wschodnich); red. Wojciech Wojtasiewicz (Nowa Europa Wschodnia); dr hab., prof. UJ Renata Król – Mazur (Uniwersytet Jagielloński); dr hab., prof. UAM Marek Figura oraz dr hab., prof. UAM Grzegorz Skrukwa z Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Patronat nad konferencją objęła JM rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektor UAP prof. dr hab. Wojciech Hora, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa fotografii wybitnego gruzińskiego fotografa – Juria Meczitowa pt.: „Meczitow – fotografie przełomu 1989 – 1991 / wojna”. Kuratorami wystawy będą: dr Janusz Oleksa, Katarzyna Majewska oraz Marcin Olejnik. Juri Meczitow (ur. 1950 w Tbilisi), to były współpracownik Sergiej Paradżanowa, jednego z klasyków XX wiecznego kina autorskiego i artystycznego. Specjalizuje się w fotografii dokumentalnej, konceptualnej, portretowej, fotoreportażu. Dokumentuje życie gruzińskiego społeczeństwa, w najważniejszych momentach jego najnowszej historii. Monochromatyczne prace autora zostaną wystawione w galerii Atrium Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Ekspozycję poprzedzą warsztaty fotograficzne (masterclass) poprowadzone przez p. Juria Meczitowa i p. Maiko Deisadze (Mechitov&Deisadze Studio z Tbilisi) w których mogą wziąć udział zarówno studenci fotografii UAP jak i adepci dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Więcej informacji o wystawie znajdziecie tutaj.

JE prof. Giorgi Margwelaszwili | fot. Senat RP

dr Nino Burdżanadze | fot. Facebook.com/Mamuka Achba

Juri Meczitow | fot. Maiko Deisadze

Juri Meczitow | fot. Maiko Deisadze

Komitet Organizacyjny konferencji tworzą:

Przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Stelmach – dziekan WNPiD UAM w Poznaniu;

dr hab., prof. UAM Szymon Ossowski – prodziekan WNPiD UAM w Poznaniu;

dr hab. Łukasz Scheffs – adiunkt w Zakładzie Marketingu Politycznego i Socjotechniki na WNPiD UAM

Sekretarz konferencji - dr Jarosław Kardaś – adiunkt w Zakładzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na WNPiD UAM w Poznaniu;

II sekretarz konferencji - mgr Marcin Olejnik – doktorant na WH UAM w Poznaniu, b. dyrektor Biura Informacyjnego URM w Warszawie, niezależny badacz i ekspert ds. Gruzji. Pomysłodawca idei konferencji.

Osoby interesujące się problematyką kartwelologiczną, szczególnie w aspekcie politologicznym i historycznym, problematyką Kaukazu jako obszaru badawczego, integracją europejską, zagadnieniami przestrzeni poradzieckiej, Partnerstwem Wschodnim Unii Europejskiej oraz potencjalnym rozszerzeniem Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) o państwa Kaukazu Południowego, jak również dziedzictwem kulturowym państw byłego ZSRR, zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, wystawie i warsztatach fotograficznych organizowanych w dniach 9 i 10 czerwca 2022 r. na WNPiD UAM i UAP w Poznaniu.

Opracował: M. Olejnik

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Program konferencji 3.06.2022 Maciej Skrzypek
PDF
Pobierz PDF Program konferencji(563.6 KB)