Data wydarzenia: -

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „POLITYKA W DOBIE PANDEMII COVID-19”

Obecnie trwająca pandemia zdominowała niemal każdy element naszego życia. Będąc świadkami tej sytuacji
uznaliśmy, że niezwykle wartościowa będzie wymiana poglądów i spostrzeżeń, dotyczących wypływu koronawirusa na
obszary leżące w kręgu zainteresowań poniższych Kół Naukowych.

W związku z tym mamy przyjemność zaprosić Państwa na skierowaną do członków kół naukowych ogólnopolską
konferencję naukową „Polityka w dobie pandemii COVID-19”. Konferencję organizują: Koło Naukowe
Bezpieczeństwa i Obronności wraz z Kołem Naukowym Samorządu Terytorialnego i Kołem Naukowym Historii
Najnowszej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Proponowane obszary tematyczne to:

1. COVID-19 a bezpieczeństwo:

 • działalność podmiotów w systemie bezpieczeństwa państwa;
 • covidocentryzm jako zagrożenie dla pozostałych problemów społecznych, ekonomicznych i politycznych;
 • rola, konsekwencje i przestrzeganie ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych;
 • szczepienie przeciwko COVID-19 jako wyzwanie dla praw człowieka;
 • czy grozi nam segregacja sanitarna? Siły i środki w przeciwdziałaniu COVID-19.

2. Funkcjonowanie i zadania samorządu terytorialnego w dobie pandemii koronawirusa:

 • aktualne problemy i wyzwania w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego;
 • działania jednostek samorządu terytorialnego w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • partycypacja społeczna mieszkańców w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

3. COVID-19 a system polityczny:

 • wybory i referenda w warunkach pandemii COVID-19;
 • walka z epidemią jako wyzwanie społeczne, polityczne i gospodarcze.

Powyższy katalog stanowi jedynie zarys podejmowanej problematyki, a organizatorzy zachęcają do zgłaszania
propozycji tematów wychodzących poza wyżej wskazane.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej:

 • stacjonarnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego,
 • oraz wirtualnej (zdalnej) z wykorzystaniem platformy MS Teams, przy czym Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przeniesienia całej konferencji na formę zdalną, w przypadku znaczącego pogorszenia się sytuacji epidemicznej.

TERMIN I MIEJSCE:
Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2021 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań).

PUBLIKACJA:
Organizatorzy zachęcają do złożenia artykułów pokonferencyjnych, które zostaną przekazane redakcji czasopisma
„Refleksje”. Artykuły zostaną opublikowane pod warunkiem spełnienia warunków określonych przez redakcję
czasopisma.

KOSZT UDZIAŁU:
Udział w konferencji (bez względu na formę) jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w wydarzeniu prosimy o przesłanie zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy) do dnia 28.11.2021 r. na adres mailowy: marcin.lukaszewski@amu.edu.pl
W przypadku pytań prosimy o kierowanie ich na ten sam adres e-mail.

Informację o akceptacji/odrzuceniu abstraktu wystąpienia Komitet Organizacyjny przekaże via e-mail do 1 grudnia
2021 r.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
formularz_rejestracyjny.doc 12.11.2021 Maciej Skrzypek
DOC
Pobierz DOC formularz_rejestracyjny.doc(65.5 KB)