Data wydarzenia: -

Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej WNPiD UAM zapraszają do udziału w seminarium pt.: Przyszłość integracji i Unii Europejskiej. Polska perspektywa, które odbędzie się w piątek, 7 grudnia, w sali 43.

Celem seminarium jest przedyskutowanie problemów związanych z przyszłością integracji i Unii Europejskiej oraz miejscem Polski w UE w najbliższych latach. Seminarium będzie stanowić forum prezentacji, refleksji naukowej i debaty skupiającej się na konkretnych rozwiązaniach i propozycjach zmian w systemie integracyjnym.  Konferencja służyłaby także refleksyjnemu poszerzaniu wiedzy i uzupełniałaby spektrum poznawcze środowiska naukowego i eksperckiego w zakresie tematu wiodącego Quo Vadis Europa? w odniesieniu do polskiego uczestnictwa w strukturach Unii Europejskiej.

PROGRAM:

9.45 Otwarcie seminarium

  1. prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  2. prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  UAM
  3. prof. zw. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

10.00 – 11.30  Debata naukowa wokół tematu wiodącego: Przyszłość integracji i Unii Europejskiej

Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk, prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór,  dr hab. Marta Witkowska

11.30 – 11.50  Przerwa kawowa

11.50-13.15  Debata naukowa wokół drugiego tematu wiodącego:  Przyszłość Polski w Unii Europejskiej

Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Wiesław Bokajło, prof. zw. dr hab. Janusz Ruszkowski,  prof. dr hab. Elżbieta Szczot

13.15  Podsumowanie seminarium

13.30  Obiad

14.30 Posiedzenie Zarządu PTSE wraz z przewodniczącymi Oddziałów