Data wydarzenia: -

Publiczna obrona pracy doktorskie mgr. Łukasza Wyszyńskiego

Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Wyszyńskiego pt.: Marynarka Wojenna RP w systemie bezpieczeństwa narodowego w latach 2007-2012.

Promotor: dr hab. Maciej Franz, profesor UAM
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Mickiewicz dr hab. Roman Kochnowski, profesor UP w Krakowie

W związku z sytuacją epidemiologiczną publiczna obrona odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams i będzie udostępniona online: link.

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 oraz umieszczona została w Repozytorium AMUR oraz wraz z recenzjami i streszczeniem na stronie BIP (https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-o-polityce-i-administracji/wyszynski-lukasz).